EMNER

Vendelbomål under kærlig behandling

VRÅ:Er do i draller, i fomp eller i skwallerpåt? Bliver ordene rettet mod dig, er de ikke ment som et kompliment, for "draller," "fomp" og "skwallerpåt" er skældsord på vendelbomål. Nogle af sprogets mere kulørte nuancer blev taget under kærlig behandling af cand. mag. i dansk og græsk, Nikolaj Dalsgaard, da han torsdag underholdt vendelboerne i Vrå Sognegård med fakta og historier om og på vendelbomål. Oplægget tog udgangspunkt i hans universitetsspeciale om vendelboernes skældsord. Det var Vendsyssel Litterære Selskab, der i samarbejde med Foreningen Norden, havde planlagt arrangementet om dialekt og dialektdigting på vendelbomål. Brug sproget - Jeg tog fat på skældsordene, fordi det er noget, vi kan grine af i Vendsyssel. De fleste vendelboer kan godt lide at drille nogen, sagde Nikolaj Dalsgaard. Han er selv opvokset i Hjørring, men blev inspireret til sit emnevalg på universitetet af sine bedsteforældre. De var fra Vendsyssel og talte sproget. "Er det noe jøglwærk skrevet af i lie kløwning eller er det en jø'w awhajling skrevet af i begawwe døw'l?"- skulle han have spurgt, da han afleverede sit universitetsspeciale om dialektale skældsord i Vendsyssel. De knap 50 gæster fik også indsigt i betydningen og meningen i ord som "fjætpång, må-gswij'n og skitting." Når der dukkede særligt genkendelige ord op blandt skældsordene, trak det i mange af tilhørernes smilebånd. Det er ikke nok at tale et sprog for at holde det levende; det skal også bruges. Det mener viceinspektøren fra Poulstrup, Arne Larsen-Ledet. I anden afdeling underholdt han derfor med ægte begejstring for dialekten i "i gue blæiing" af selvkomponerede revytekster og gode historier på vendelbomål.