Buskørsel

Vendeplads flyttes ikke på rute 225

STENHØJ:NTs regionale busrute 225 får ikke en ny vendeplads i Stenhøj til afløsning af den nuværende ved Hale Mølle, hvor der ofte er stærkt kørende trafik omkring det sket, hvor passagerer ved nogle afgange skifter mellem med busrute 210. Det er indstillingen i det nordjyske trafikselskabs sekretariat efter at der er holdt et dialogmøde om ønsker til den nye køreplan, som gælder fra den 8. januar 2006. Ønsket om at flytte rute 225's vendeplads er kommet fra chauffører, men tilsyneladende er det ikke muligt at finde et egnet vendested i Stenhøj og desuden har busrute 210 dagligt passagerer ved Gundestrup, som bussen vil køre udenom, hvis den skal til Stenhøj for at korrespondere med busrute 225. I stedet vil sekretariatet rette henvendelse til amtsvejvæsenet og spørge til muligheden for at lave en lokal fartdæmpning ved Hale Mølle ved busstoppestedet. Selv om der ikke sker mange ændringer i busrute 225's køreplan, så vil passagerer, der skifter mellem bus og tog, opleve forbedringer, idet den nye togkøreplan fra den 6. januar opererer med nye afgangstider fra Sindal. De faste minuttal bliver .18 mod Hjørring og .57 mod Frederikshavn. Teletaxakørsel på rute 225 tilpasses i weekender de nye togtider.