Vendepunkt for erhvervsudvikling

- Nedskæring i statslige bevilinger betyder barsk vendepunkt for erhversvfremmearbejdet, der i højere grad skal klares lokalt

Erhvervspolitik 27. februar 2003 07:00

SÆBY: Erhvervsudviklingen i Sæby Kommune står over for, hvad erhvervsrådsformand Lars Brandt venter bliver et barsk vendepunkt. - Og det ikke alene, fordi Helge Wittrup, der har styret erhvervsudviklingsarbejdet siden erhvervsrådets start for 32 år siden, snart går af som erhvervschef, men også fordi der i øjeblikket sker store strukturændringer indenfor erhvervsfremmeindsatsen, hed det i den beretning, Lars Brandt, aflagde, på generalforsamlingen i aftes i Erhvervsrådet i Sæby Kommune. Han understregede samtidig, at den kommende erhversvchef, Marianne Mogensen Gade, skal i gang med udarbejdelsen af de nye målsætninger for erhvervsrådets kommende arbejde. Derfor mere lokalt - Vi har den klare opfattelse, at erhversvfremmeindsatsen, der skal bringe udkantsområderne videre, i meget stor udstrækning vil komme til at foregå lokalt og i kommunesamarbejde, fortsatte Lars Brandt. - Vi bygger vores opfattelse på, at de centrale institutioner i disse år bliver beskåret meget kraftigt i såvel finanslov som hos de statslige støtteinstitutioner. Samtidig må vi nok se i øjnene, at EU efter den store udvidelse mod øst ikke vil have så mange støttekroner til os som tidligere. Erhversvrådsformanden venter, at institutioner som BIC, TECN, Erhvervsfremmestyrelsens institutioner og Eksportrådet vil blive skåret meget tilbage i bevillinger eller helt nedlagt. - Det vil forøge presset på Nordjyllands Udviklings Fond og kræve en forstærket indsats fra de kommunale erhvervskontorer og det regionale samarbejde i Vendsyssel Udviklings Råd, hvis den nuværende udvikling i vort område skal forstærkes eller i værste fald bare fastholdes, mente Lars Brandt. - Vi tror, at det bliver en barsk, men nødvendig opgave, vi nu i højere grad selv skal løse. Til gengæld mener vi, at Sæby Kommune har et godt grundlag for at kunne fortsætte som et dynamisk lokalområde med en god beskæftigelse og indtjening, hvis vi står sammen og sætter de nødvendige ressourcer ind. God struktur Lars Brandt betegnede i øvrigt 2002 som et år med tilfredsstillende resultater. Året var mange måder skelsættende for erhvervsrådsarbejdet i Sæby Kommune. - Endnu engang kan vi konstatere, at vi har en god struktur i vores erhvervsliv. Vi har den fornødne bredde til at imødegå de negative trusler, der altid først rammer udkantsområder som vores, sagde han. - Den generelle stigning i arbejdsløsheden i yderområderne har også ramt os, men vore virksomheder har sammen med de mange nystartede været i stand til at skabe så mange nye arbejdspladser, at der totalt set igen er tale om beskæftigelsesfremgang. Dialog med kommunen Erhvervsrådsformanden glædede sig over, at der er indledt en dialog med Sæby Kommune om et tættere samarbejde. - Vi ser gerne, at vores erfaring og indsigt i erhvervslivets forhold bliver brugt noget mere i den kommuanle beslutningsproces, tilføjede erhvervsrådsformanden.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...