Vender hjem til Vendsyssel

Privatfoto

Privatfoto

BRØNDERSLEV:Preben Vognsen, Ravnkær, Sydslesvig, er mandag aften gæst i Sognegården i Brønderslev. Det er Grænseforeningen for Brønderslev Kommune, der er arrangør. Han vil fortælle om ¿40 år i Sydslesvig i mindretallets arbejde fra før og til nu. En vendelbo, der flyttede til Sydslesvig. I 1960 flyttede Preben Vognsen fra Vendsyssel til Sydslesvig. Nogle år tidligere havde han truffet sydslesvigeren Lis Wehlitz, der var på højskole, for at forberede sig på lærerstudiet. Det stod fra begyndelsen klart, at hun efter overstået uddannelse, der foregik i Skive, skulle tilbage til hjemegnen. Til trods for sine manglende tyskkundskaber, afskrækkede det ikke Preben Vognsen fra at følge sin hustru siden 1958 ud i det for ham ret ukendte. Han er født i Ugilt og vokset op i Hørmested. Gennem de 48 år i Sydslesvig har Preben Vognsen været aktiv i Sydslesvigsk Forening. Det har ført til tillidsposter som første næstformand, amtsformand og senest formand for distriktet i Ravnkær. Samme aften er der generalforsamling i Grænseforeningen. Her er styrelsesmedlemmerne John Sørensen og Vagn Bech på valg. SKOLEFEST: I aften er der skolefest på Thise Skole. Underholdningen står børnehaveklassen, 1. samt 4.7- klasse for. Skolen har foruden elever og forældre inviteret elever, der forlod skolen i 2006 og 2007. Der vil være pyntet flot op, og der vil være diskotek. NAVNEDEBAT: På Kirkeligt Samfunds generalforsamling redegjorde formanden, Børge Arentsen, for årets arrangementer, der dels havde formet sig som månedlige møder med foredragsholdere, dels som deltagelse i amtskredsens arrangementer. Formanden så gerne, at der kom flere deltagere til møderne. Der var en kortvarig debat om navnet Kirkeligt Samfund lokalt, som på landsplan skulle ændres til Grundtvigsk Forum. Man enedes om at udsætte afgørelsen indtil videre. Kassereren Inger Thøgersen gennemgik regnskabet, der slutter med et underskud på 1790 kr. Til bestyrelsen genvalgtes Inger Thøgersen, Aase Madsen og Børge Arentsen, mens sognepræst Ann Sofi Lægsgaard Andersen nyvalgtes.