Vendsyssel får eget orkester

Nyt symfoniorkester får hovedsæde i Hjørring

HJØRRING:De fleste store byer har ét, men nu har også Vendsyssel sit helt eget! Amtsmusikudvalget gav nemlig onsdag grønt lys for, at alle kommunerne nord for fjorden får et helt nyt samlet børne- og ungdomssymfoniorkester, der fremover vil få navnet Ungdomssymfoniorkster Nord. Samtidig dannes der også et fælleskommunalt strygerorkester, der får navnet Strygerensemblet, og det hele støttes med en god portion amtslige kroner. I år får de to nye orkestre tilført 40.000 kr., og næste år bliver den amtslige støttebetaling på 75.000 kr. Og hovedsædet for de nye orkestre bliver Hjørring Kommunale Musikskole i Dronningensgade i Hjørring. Pengene, som Amtsmusikudvalget har indstillet, blev godkendt af amtets undervisnings- og kulturudvalg forleden, hvor udvalget skulle tage stilling til i alt 55 ansøgninger om støtte til musikformål. Det betyder, at der i år bliver udbetalt i alt 210.000 musikkroner, og i 2003 192.000 musikkroner. Med etableringen af det nye ungdomssymfoniorkester er der nu to ungdomssymfoniorkestre i Nordjyllands Amt, idet Himmerlands Ungdomssymfoniorkester, der blev etableret sidste år, er i fuld gang. - Der har længe været ønske om at etablere samspilsmuligheder indenfor det klassiske område, og dette behov skulle være dækket nu, ligesom der er etableret en "fødekæde" til Nordjyllands Amts Amatørsymfoniorkester. Ved at udbetale støtte til mange forskellige projekter, så sikrer man, at pengene når ud til mange steder i regionen, så man tilgodeser hele amtet, siger Gunhild Bach Nielsen, der er formand for amtets undervisnings- og kulturudvalg. Fælles sekretariat - Det har egentlig været undervejs længe med et samlet børne- og ungdomssymfoniorkester nord for fjorden, og nu glæder det mig, det er en realitet. Den første koncert kan allerede opleves 17. november på Hjørring Gymnasium, siger leder af Hjørring Kommunale Musikskole, Anders Christensen. Han påpeger dog, at der gennem flere år faktisk har været et samarbejde om klassisk musik imellem kommunerne nord for fjorden, idet der eksisterer et orkester, der kaldes lørdagsorkesteret. Her mødes børn og unge hver lørdag for at øve og spille sammen, men med de amtslige kroner er der lagt op til noget langt større. Ungdomssymfoniorkester Nord vil få omkring 70 unge medlemmer, mens Strygerensemblet vil få 30 medlemmer, der i begge orkestre kommer fra alle de nordjyske kommuner nord for fjorden. Samtidig er der også deltagelse af den ene af Aalborgs musikskoler, nemlig Aalborg Kommunale Musikskole, der ligger i Nørresundby og dermed også nord for fjorden. Ifølge Anders Christensen vil de to nye orkestre få et fælles sekretariat på musikskolen i Hjørring, og indtil videre er der planlagt to store koncerter årligt, hvor orkestermedlemmerne mødes to weekender årligt. De amtslige kroner skal bl.a. dække dirigentløn samt løn til otte musiklærere, mens de enkelte deltagende musikskoler dog også skal betale en form for abbonementsbetaling for at være med. Undervisnings- og Kulturudvalget havde også andre musikkroner i gavesækken til Hjørring, for også Nordjysk Jazz Selskab har fået 25.000 kr., mens musikforeningen "I morgen er det jul, mor" har fået 8.000 kr.