Vendsyssel i kaleidoskopet

Løkken læmole ca. 1940. Tyske soldater i forgrunden. Foto fra bogen

Løkken læmole ca. 1940. Tyske soldater i forgrunden. Foto fra bogen

BØGER Vendsyssel Årbog 2006 # # # # ¤ ¤ Historisk Samfund for Vendsyssel har udsendt sin sædvanlige årbog - sædvanlig, fordi den er udkommet usvigeligt hvert år siden 1915. Artiklerne kan deles i to grupper, undersøgelser og erindringer. Anne Dorte Holm har skrevet en interessant artikel om bjærgningsvæsen i Skagen i 1800-tallet. Hun vil bl. a. undersøge, om strandingerne var en guldgrube for byen. Der burde nok have været meddelt lidt flere detaljer om afkastet. Ganske få tal nævnes, og det siges, at fiskeriet dog var hovedindtægtskilden. Samtidig var bjergeløn et kærkomment tilskud for fiskerne, mens det for strandingskommissæren og lokale embedsfolk var en god indtægt. Et lidt forvirret billede sidder læseren tilbage med, så kom med en fortsættelse i næste årbog... Emnet er vigtigt for Skagens historie. Retsopgøret i årene efter 2. verdenskrig er emnet for Lars Schreiber Pedersens artikel. Fyrmesteren på Læsø, Martin Ipsen havde fulgt regeringens opfordring fra besættelsens begyndelse til at pleje socialt samkvem med de lokale tyske myndigheder. Uheldigvis var en sommerhuslejer utilfreds med sommerhusets tilstand, så et lille privat hævntogt blev indledt. Et eksempel på det, højesteretssagfører Henriques kaldte ”et juridisk galehus”. Retsopgøret kaldte det værste frem i mennesker, og Rigsdagen vedtog love med tilbagevirkende kraft. Ipsens sag var en storm i et glas vand, og det er da vidunderligt ironisk, at hans forflyttelse - tænkt som en straf - førte ham til et af de eftertragtede fyrskibe, Nordre Røse i Øresund - altså nærmest en forfremmelse. Endvidere skal nævnes interessante indlæg om Vrå station og molebyggeri i Løkken. Man læser også om grønlangkål, praktikophold og pigeliv under besættelsen. Årbogen indeholder desuden og ikke uvæsentligt en oversigt over litteratur udgivet i 2005 om Vendsyssel. Det er en imponerende liste, 15 sider firespaltet, udarbejdet af Ruth Hedegaard, Vendsyssel Historiske Museum, Hjørring. Hun har vist fået alt med. Museer og arkiver i dækningsområdet har bidraget med rapporter over årets arbejde. Fint. Der er grøde i den historiske interesse og produktion i Vendsyssel. Per Pilekjærkultur@nordjyske.dk @Brød.8.note-u-indryk:[ Vendsyssel Årbog 2006. Udgivet af Historisk Samfund for Vendsyssel. 178 sider, ill.