Frederikshavn

Vendsyssel klædt på til IT

HJØRRING:To års rådgivning og uddannelse har gjort en række virksomheder i Vendsyssel bedre rustet til IT. Medarbejderne er fortrolige med computeren på et højere niveau end før, systemerne er blevet bedre, hjemmesiderne flottere, sikkerheden øget. Det er resultatet, som tegner sig ved afslutningen af projektet VUR-IKON. Det kryptiske akronym står for Vendsyssel Udviklingsråd - IT, Kompetance Og Netværk, og har omfattet erhvervslivet i de ni nordligste kommuner i Danmark. I løbet af to år har 775 personer på 35 virksomheder deltaget i tilsammen 5000 timers kursus. Det svarer til halvdelen af de ansatte. - Det har været en god anvendelse af pengene fra EUs Mål-2 ordning og Det Digitale Nordjylland, siger virksomhedsrådgiver John Ebsen, Erhvervscenter Nordjylland, der sammen med kollegaen Arne Pedersen har været tovholdere på projektet. På en international karakterskala, en såkaldt benchmarking, er de 35 virksomheders IT-kompetance hævet fra 2,6 til 2,9. Indatsen har været rettet mod tre områder: rådgivning, uddannelse og opbygning af netværk virksomhederne og deres medarbejdere imellem. I samarbejde med virksomhederne har der været gennemført uddannelse hos EUC Nord i Hjørring eller Frederikshavn, hjemme på virksomhederne eller pr. fjernundervisning. - Med hensyn til rådgivningen har vi været med til at klæde virksomhederne bedre på og bistå med opgradering af deres systemer, både ledelsesværktøjer og hjemmesider. - De har givet udtryk for, at de føler sig mere trygge ved den rådgivning, vi har leveret - vi har ikke noget produkt, vi skal have solgt., siger John Ebsen. Af det samlede budget på 7,5 mio. kr. har midler fra Det Digitale Nordjylland dækket en tredjedel, virksomhederne via timeforbrug de 3,7 mio. kr. Uddannelsesdelen, som har kostet 1 mio. kr., har været finansieret særskilt, primært fra EUs socialfond.