Aalborg

Vendsyssel ønsker østrør

FREDERIKSHAVN:En tredje Limfjordforbindelse bør være et ekstra rør parallelt med den eksisterende tunnel, mener borgmestre og erhvervsrådsformænd i det nordlige Vendsyssel. - Vendsyssel Udviklingsråd er særdeles tilfreds med de aspekter og perspektiver, der ligger i det nye forslag med en østforbindelse som motorvej med paralleltunnel og som umiddelbart sikrer den frie passage af Limfjorden for trafikken ad de etablerede motorveje, udtaler rådets formand, borgmester Erik Sørensen, Frederikshavn. Det store investeringer i motorvejene i Vendsyssel forrentes bedst ved at give både den tunge godstrafik og passagertrafikken optimale forhold ved passage af Limfjorden, påpeger han. VUR-formanden anerkender at der også skal tages hensyn til miljøet, til- og frakørselsforholdene og til afviklingen af bytrafikken i Aalborg. - Derimod vil det ikke være rimeligt, at der skal tages særskilt hensyn til transport til og fra mindre geografiske områder eller bestemte indkøbscentre og lignende, undertreger han.