Brønderslev

Vendsyssel-parken byggemodnes

BRØNDERSLEV:Forsyningsudvalget i Brønderslev søger nu byrådet om 100.000 kr. til vandforsyning og 410.000 kr. til varmeforsyning af Vendsysselparken - ved Vendsysselgade i Brønderslev. Det er planen, at ledningsarbejdet skal udføres af Brønderslev Kommune, mens gravearbejdet udføres af byggeriets entreprenører. Projektet gennemføres så i et samarbejde med den private byggemodner. Vandforsyningens hoved- og stikledninger til og med skel-ventil vil fremover tilhøre Brønderslev Kommunale Kloakforsyning. Fjernvarmeforsyningens hoved- og stikledninger til og med hovedhaner umiddelbart bag sokkel vil tilhøre varmeforsyningen. Der skal ikke betales tilslutningsbidrag til kloakforsyningen, idet grunden tidligere har været tilsluttet kloakforsyning. Derimod skal byggemodneren selv bekoste udførelsen af den nødvendige detailkloak. Arbejdet skal i gang midt i august.