EMNER

Vendsyssel Sparekasses garanter går til valg

VRÅ:Ca. 20.000 garanter får i løbet af efteråret mulighed for på demokratisk vis at få indflydelse på Sparekassen Vendsyssels fremtid og dermed også på udviklingen i deres lokalområde. I løbet af efteråret afholder Sparekassen Vendsyssel nemlig valg til repræsentantskabet, som er sparekassens øverste myndighed. Vokset Det nuværende repræsentantskab er i de forløbne år vokset betydeligt i antal, idet repræsentantskabsmedlemmerne fra Hellevad-Ørum Sparekasse, Brovst Sparekassen og Jerslev Sparekasse også er indtrådt i Sparekassen Vendsyssels repræsentantskab efter at de tre mindre sparekasse er fusioneret med Sparekassen Vendsyssel. Det nye repræsentantskab skal vælges for en fireårig periode fra 1. januar 2008 og vil bestå af 80 medlemmer. For at få en repræsentativ geografisk fordeling er kandidaterne fordelt på fire valgkredse. Vedtægterne sikrer, at den enkelte valgkreds bliver repræsenteret i forhold til det antal stemmer, der kan afgives i valgkredsen. - Vi ser meget gerne et bredt sammensat repræsentantskab både mht. geografi, alder og erhverv, siger sparekassens direktør, Vagn Hansen. - Repræsentantskabet skal jo netop repræsentere de mange forskellige kunders interesser og holdninger – ikke mindst i lokale spørgsmål. Derfor vil jeg opfordre alle interesserede valgbare garanter til at opstille som kandidater til valget. Alle garanter vil kort før valget modtage én stemmeseddel med posten. Stemmesedlen vil indeholde udførlig information om valghandlingen samt en markering af, hvor mange stemmer garanten har. Det afhænger nemlig af garantkapitalens størrelse pr. 28. september 2007. Opstillingslister for kandidater til repræsentantskabsvalget skal være sparekassen i hænde senest den 15. september 2007. Selve valget afholdes i perioden 29. oktober 2007 til 19. november 2007.