Vendsyssels museer på samarbejdskurs

Kulturhistoriske museer får penge til at undersøge et samarbejde på tværs af de nye kommunegrænser

HJØRRING:De kulturhistoriske museer i Vendsyssel har fået 122.000 kroner fra Museernes Udviklingsforum til at undersøge om de i fremtiden kan arbejde sammen på flere områder end markedsføring. Opbruddet i det kommunale landkort har fået de kulturhistoriske museer til indse, at det kan blive en fordel at slå ressourcerne sammen og måske lade enkelte museer løse konkrete arbejdsopgaver for alle museer. - Vi skyder selv et tilsvarende beløb i og får i løbet af 2006 udarbejdet en rapport, som viser om det kan betale sig at arbejde sammen om praktiske opgaver ud over markedsføring, siger museumsdirektør Mogens Thøgersen fra Vendsyssel Historiske Museum i Hjørring. Alle kulturhistoriske museer i de kommende fire nye kommuner Hjørring, Brønderslev-Dronninglund, Frederikshavn og Læsø er med i samarbejdet. Det er Vendsyssel Historiske Museum, Skagen By - og Egnsmuseum, Sæby Museum, Try Museum (Brønderslev-Dronninglund) og Læsø Museum. De tæller omkring 20 udstillingssteder. - I dag arbejder vi sammen under betegnelsen Museerne På Toppen om fælles brochure og vi deltager også i samlet flok på forårsmessen i Aalborg, men det kunne være, at man kunne gå sammen om ting som edb og udarbejdelse af hjemmesider. Måske kunne vi i disse edb-tider samle alle museernes bogføring ét sted, og på den måde få mere for de samme penge, nævner Mogens Thøgersen som et eksempel. Han peger desuden på, at man kunne udpege ét sted til at producere udstillinger og måske i fremtiden se alle de faglige medarbejdere som én medarbejderstab. - Hvis der sidder en fagmedarbejder i Skagen, der har stort kendskab til fiskeri, så er det tosset at andre museer forsøger, at få den sammen viden, siger Mogens Thøgersen, som ser en mulighed for at styrke de faglige miljøer. Endelig kunne man lave et fælles sekretariat, der tog sig af de mange henvendelser fra det offentlige system. For eksempel når museerne spørges til råds om lokalplaner og fredede bygninger. Når rapporten foreligger skal museernes bestyrelser tage endeligt stilling til dens anbefalinger.