EMNER

Vendsyssels virksomheder er ikke synlige nok

Karrieremulighederne nord for Limfjorden er ikke synlige nok for de unge, og kan være en væsentlig årsag til, at de kloge hoveder i Vendsyssel i for høj grad tager flugten sydover.

- De unge er meget velformulerede omkring, hvorfor de ikke vil flytte tilbage. De ved ikke, hvad der er, for vi er ikke synlige nok, påpegede den nyvalgte formand for DI Vendsyssel, adm. direktør Lars Bjørn, MAN B&W Diesel A/S i Frederikshavn, på den ny regionalforenings første årsmøde, hvis tema netop var i et tæt samarbejde med kommuner og uddannelsesinstitutioner at få vendt videnflugten. Motorfabrikken i Frederikshavn med 1100 ansatte, der var vært for mødet, er selv et succesrigt eksempel på, at globaliseringen har tilført viden og produktion gennem Limfjordstunnelen og mod nord. Udnyt forandringerne - Det gælder om at gøre forretninger ud af de forandringer, som globaliseringen skaber, i stedet for at lade stå til og være offer for globaliseringen, var Lars Bjørn's budskab til DI Vendsyssel's godt 200 medlemsvirksomheder. Bl.a. har MAN B&W valgt motortyper fra, og koncentreret sig om det, som virksomheden kan gøre bedre og billigere end koreanerne og kineserne. I stedet betaler mastodonten Hyundai for køb af motordesign. - Vi besluttede os for at lære de andre at bygge motorer, og det har samtidig affødt masser af efterspørgsel fra licensbyggerne på komponenter, anskueliggjorde Lars Bjørn globaliseringens forandrede muligheder. Hvad der gøres for at fastholde de kloge hoveder i Vendsyssel er projekt "Frederikshavn - ung by" blot et blandt mange eksempler, der på mødet blev fremhævet på det udbyggede samarbejde mellem virksomheder, uddannelsesinstitutioner og kommuner, der skal til. Workshop med unge 30 unge i alderen 16-25 håndplukket fra Frederikshavns uddannelsesinstitutioner, 10 lokale erhvervsledere inklusive Lars Bjørn og 10 politikere inklusive Frederikshavns borgmester Erik Sørensen var mødtes til en workshop med det formål sammen at skabe et netværk og nye ideer til et nyt og spændende miljø for de unge. På den kreative workshop, der var bistået af Kaospiloterne i Aarhus og kommunikationsvirksomheden Tankegang, tilbød de unge selv at få systematiseret, hvilke karrieremuligheder, der er i Vendsyssel, og der er nu lagt en handleplan for det videre forløb. Netop at fastholde kontakten til de unge, der rejser ud, og være øjenåbner for de studerende, bruge studerende og akademikere i projekter og praktikforløb, og skabe et optimalt erhvervsmiljø samt rammer for "det gode liv" var nogle af borgmester Erik Sørensens mange bud på, hvordan kommuner og virksomheder i fællesskab kan være med til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft. Frem med fra skufferne På årsmødet opfordrede lederen af Center for Industriel Produktion på Aalborg Universitet, John Johansen, der redegjorde for universitetets samarbejder med erhvervslivet, til at skuffeprojekterne skulle frem i lyset i et samarbejde med universitetet, så de unge også af den vej får øget kendskab til landsdelens karrieremæssige potentialer.