Veninden gav idéen til kirkevennerne

In­ger Øeby Pe­der­sen, sog­ne­præst gen­nem ti år: Kon­fir­man­der­ne har selv fun­det de­res kir­ke­ven­ner.

In­ger Øeby Pe­der­sen, sog­ne­præst gen­nem ti år: Kon­fir­man­der­ne har selv fun­det de­res kir­ke­ven­ner.

SKRÆM:Det er en præsteveninde på Sjælland, der har inspireret sognepræst i Haverslev, Skræm og Bejstrup sogne, Inger Øeby Pedersen, Skræm, til nyskabelsen med kirkevenner. - Som min veninde siger: Det kommer jo ikke af sig selv, at konfirmanderne føler sig hjemme i deres kirke. Alle hendes konfirmander havde en kirkeven, så den ide har jeg taget op, siger sognepræsten og fortsætter: - Egentlig tænkte jeg på selv at finde kirkevenner til dem. Men jeg besluttede mig for, at de selv skulle finde dem, fordi vi bor på landet og dermed har større tilknytning til hinanden og måske også til kirken end i byen. Men jeg har hele tiden afvist forældrene som kirkevenner. Jeg håber selvfølgelig på, at de kommer alligevel engang imellem. Nogle har bedsteforældre, der bor tæt på ligesom Laust. Andre finder selv en ældre kirkeven sådan som Lasse. Enkelte har ældre søskende med, som jeg har konfirmeret, men i princippet synes jeg, det skal være en voksen. Der var også nogle, der meldte sig selv som kirkevenner, fortæller Inger Øeby Pedersen. Men hun kan også berette om usikkerhed over for ideen. Kan jeg leve op til at være kirkeven? - Hver gang har jeg sagt, at det bare er en ide, som ikke er mere forpligtende, end at man bare skal følges til kirke, når det passer i kalenderen. Vælger man at tage til gøglergudstjeneste på Hjallerup Marked, giver det også et kryds til konfirmanden, tilføjer hun.