Venne-hjælp til museum

ROLD:De bevilgede tilskud til Cirkusmuseets nye undervisningsbygning følger ikke trop med håndværkerregningerne. Der er tempoet til forskel. Sidst i rækken af indbetalinger til at lukke hullet følger artikel 33-tilskud fra EU. De penge falder, når det endelige byggeregnskab er gjort op. Det matcher Sydhimmerlands Museums øjeblikkelige likvide formåen ikke, så derfor har museet nu fået henstand et års tid med en tilbagebetalingsaftale med kommunen. I praksis betyder det bare, at aftalen om at få beskåret tilskuddet i 2003 med 209.000 kroner rykkes et års tid - til 2004. Rentetabet på et par tusinde kroner bærer kommunekassen. - Man har altid udvist skarp, økonomisk sans i museumsledelsen, men har problemer med likviditeten i en periode, og i den slags tilfælde er det kun naturligt at henvende sig til gode venner, bemærker børne- og kulturudvalgsformand Paul Christian Arnbak (S). - Vi har kun positive erfaringer med, at museet overholder aftaler, og så må det være på sin plads at yde dem en smule kassekredit, medgiver Venstres ordfører, Niels Erik Poulsen.