Film

Venner mangler ven

{ ØSTERVRÅ: Det lykkedes ikke for Østervrå Idrætsforenings støtteforeningen ØVI’s Venner at få en fuldtallig bestyrelse ved en netop holdt ekstraordinær generalforsamling. Kun den ene af de to manglende bestyrelsesmedlemmer blev valgt. Det bliver fremover Else Poulsen, Østervrå, der indtager en plads i bestyrelsen, der desuden består af Søren Pedersen, Ove Christensen, Nicolai Dybdahl, Anne-Mette Moss og Solveig Jensen. På generalforsamlingen blev man enige om, at bestyrelsen selv skulle gå ud og finde det sidste medlem til bestyrelsen, så den igen kan blive fuldtallig. Travle pensionister { ØSTERVRÅ: Østervrå Pensionistforenings bestyrelse er klar med programmet for foreningens aktiviteter og tilbud til medlemmerne i de kommende måneder. ”Er der stadig plads til sovs og kartofler?” er titlen på et foredrag torsdag den 18. januar, hvor en diætist fra Sygehus Vendsyssel i Hjørring kommer til Østervrå Kulturhus, og fortæller om sundhed i forhold til maden. Seniordans har været et stort ønske for mange af foreningens medlemmer. Den 24. januar kommer instruktør Bodil Jacobsen til Østervrå for at vise og fortælle om aktiviteten samt træffe aftale om, hvor ofte medlemmerne ønsker, der skal være seniordans. Troubadour Flemming Både kommer til Østervrå torsdag den 1. februar. Der er lagt op til en munter eftermiddag hvor dagens gæst vil synge og fortolke viseforfatteren Sigfred Pedersens sange, der bliver endvidere mulighed for fællessang. I efteråret arrangerede Østervrå Pensionistforening med stor succes en bowlingtur. Flere har spurgt om et lignende arrangement, og det kommer i februar, turen går til Frederikshavn, hvor der igen skal gang i kugler og kegler. Charles Andersen fra Aalborg gæster pensionistforeningen 1. marts, hvor han under titlen ”Mit liv i Gendarmeriet” vil fortælle levende og spændende om sit arbejde som overtoldvagtmester. I marts afvikler foreningen også sin generalforsamling, der traditionen tro afsluttes med bankospil. Dejlig aften i ”Biffen” { ØSTERVRÅ: Østervrå Kulturforeningen betalte bussen og Hugo Andreasen sørgede for billetterne. Det eneste deltagerne skulle var at sætte sig op i bussen, betale billetten og ellers bare nyde en aften i ”Biffen”. Det blev en dejlig aften i Palads Bio, Frederikshavn i selskab med andre borgere fra by og opland og ikke mindst en ægte Erik Clausen film på lærredet ”Ledsaget udgang”. Vi var i gode hænder både før under og efter filmen, hvor ingen blev ladt i stikken. Hugo Andreasen er også en erfaren filmkender og tilrettelægger af filmture til lokale biografer. I 23 år har han arrangeret bio-ture for især børnene i lokalområdet. Denne aktuelle tur var afgang nummer 236, som i lighed med de foregående også forløb helt efter planen. Vi kunne godt have været flere i bussen, men al begyndelse kan som sagt være svær, så måske kommer der dobbelt så mange næste gang? Det er altid sjovt at opleve noget sammen, og det kunne måske være en god film i biografen. Købmand Kasper Kjærsgaard, Superbest Østervrå havde i øvrigt givet sit bidrag til en vellykket aften ved at sponsere en pænt stort antal slikposer til deltagerne, så de også havde noget at hygge sig med under forestillingen. De lokale biografture for især børnene fortsætter Hugo Andreasen med, og som en lille hjælp til den noget dyre bustransport har Østervrå Kulturforening besluttet at give et tilskud til turene med et beløb der svare til det tre ture med bussen vil koste.