Øster Vrå

Vennerne er konstitueret

ØSTERVRÅ:Bestyrelsen for Østervrå IFs Venner har haft sit første møde efter generalforsamlingen, hvor et nyt medlem, Pia Larsen, blev valgt ind. Det nye bestyrelsesmedlem har allerede fået overdraget et ansvarsområde, nemlig posten som sekretær. De øvrige medlemmer af bestyrelsen varetager følgende områder: Ole Pedersen er formand, Inge Rosendal næstformand og Berit Nielsen kasserer, mens Ove Christensen står for udlejning af foreningens telt, Jens Jensen varetager PR-funktionen og Jesper Albertsen holder scrapbogen ajour. Bestyrelsen har haft en del emner op til diskussion under sit møde, herunder flere ideer til arrangementer. Endelig har bestyrelsen også modtaget en henvendelse om at genoptage traditionen med dilettantforestillinger i Østervrå. Denne henvendelse ser bestyrelsen yderst positivt på, men det ventes dog at denne aktivitet først går i gang til efteråret. Bestyrelsen arbejder videre med sine planer, og vil i øvrigt også tage del i de arrangementer, som ØVI ventes at afholde i løbet af året.