Venskaber for livet

21 unge diabetikere fra 10 lande på togt med Struer-skonnerten Marilyn Anne

AALBORG:21 unge diabetikere, ni piger og 12 drenge i alderen fra 17 til 22 år, fra USA, Estland, Rumænien, Island, Polen, Holland, Finland, Sverige, Slovenien og Danmark, afsluttede i går et 14 dages togt rundt i de indre danske farvande, ombord på den tre-mastede skonnert "Marilyn Anne" af Struer. Et flot punktum på den oplevelsesrige tur var Aalborg, hvor man efter en sidste overnatning ombord på skonnerten her til formiddag fortsætter med bus til København. De unge mennesker får en enkelt aften sammen på et af hovedstadens mindre hoteller, inden der gøres klar til "store tudedag" lørdag formiddag i Kastrup Lufthavn, når de unge skal tage afsked med hinanden, inden de spredes for alle vinde - og sætter kursen mod hjemlandet. Det er Lions Danmark, der har stået for Nordic Diabetes Camp 2003. Togtet med "Marilyn Anne" er en del af Lions Club Internationals ungdomsudvekslings-program, som de danske Lions klubber er en særdeles aktiv del af. Denne lejr er arrangeret som en hvilken som helst anden Lions Ungdomslejr, da man gerne vil fortælle omverdenen, at unge med diabetes selvfølgelig også kan deltage i denne slags aktiviteter. Der er taget højde for de specielle krav til kosten - diabetikere spiser sundere end de fleste andre mennesker - og så har man haft en hotline forbindelse til Steno Diabetes Center, hvis der mod forventning skulle opstå noget. - Det gjorde der heldigvis ikke! - Ungdomslejrene er en meget vigtig del af vores frivillige arbejde, idet det er med til at fremme mellemfolkelig forståelse, fortæller lejrleder Kim Larsen fra Charlottenlund, der ikke alene har lagt et kæmpearbejde i at stå for forarbejdet og den praktiske del af hele arrangementet, men som sammen med hustruen Ulla også var med i den fire-mands ledergruppe, der deltog aktivt i togtet. Før afgangen fra Amaliehaven i København lørdag 19. juli, opholdt de unge sig i en uge hos gæstfrie danske familier, inden de ombord på "Marilyn Anne" har stiftet bekendtskab med Køge, Stubbekøbing, Korsør, Svendborg, Middelfart, Århus, Hals og Aalborg. For godt vejr - Vi har haft en forrygende og god tur, der kun har givet anledning til positive kommentarer fra samtlige involverede. Vejret har været godt - næsten for godt - med så lidt vind, at vi kun satte sejl to gange i løbet af turen, fortæller lejrleder Kim Larsen. De unge skulle deltage i det daglige arbejde ombord - bl.a. rengøring, madlavning og nattevagt - men det fik man så godt organiseret, at arbejdsbyrden var begrænset, og det gav masser af tid til hyggeligt samvær, solbadning og spændende udvekslinger af erfaringer og meninger. - Det var vores mål, at deltagerne skulle få venskaber for livet og opnå en vis forståelse for hinandens kultur, traditioner og sprog, og da de unge også var en aktiv del af mandskabet, fik de også en prøve på, hvordan livet former sig ombord på en gammel skonnert, siger Kim Larsen, der i øvrigt kunne oplyse, at aftenens Aalborg-måltid blev sponseret af den lokale Lions Club i Gug. En af togtets deltagerne var 21-årige Johannes Berring Lange fra Århus - og også han havde kun lovord tilovers for togtet. - Det har været en spændende oplevelse, og da vi først lige havde lært hinanden at kende og vænnet os til, at vi alle sov sammen i banjen, gik det fantastisk godt. Der er blevet knyttet venskaber for livet - og der har været rig mulighed for at hygge sig med bl.a guitarspil, diskutere musik og politik, og også udveksle erfaringer omkring den ting vi alle havde fælles - nemlig sukkersygen, fortalte Johannes Berring Lange.