Venskabsbånd beseglet med træplantning

I fem år har 10. klasse på ungdomsskole og Belgisk skole besøgt hinanden

Til ven­stre en læ­rer på den bel­gis­ke dag­sko­le sam­men med sko­le­le­de­ren og lærerkollegaerne Niels Bryg­ger og Liz Dow fra Bor­re­mo­se Ung­doms­sko­le i gang med at plan­te et træ til at mar­ke­re fem års ju­bi­læ­et mel­lem de to sko­ler. PRI­VAT­FO­TO

Til ven­stre en læ­rer på den bel­gis­ke dag­sko­le sam­men med sko­le­le­de­ren og lærerkollegaerne Niels Bryg­ger og Liz Dow fra Bor­re­mo­se Ung­doms­sko­le i gang med at plan­te et træ til at mar­ke­re fem års ju­bi­læ­et mel­lem de to sko­ler. PRI­VAT­FO­TO

BORREMOSE:Udveksling med andre europæiske skoler har i en årrække været en fast tradition for eleverne på Borremose Ungdomsskole. Det har både drejet sig om udveksling med polske og slovakiske skoler, og senest en belgisk skole i Zelzate tæt på grænsen til Holland. - En af ungdomsskolens lærere, Liz Dow, skabte for fem år siden kontakten til den belgiske folkeskole, og lige siden har elever i 10. klasse her i Borremose hvert forår været på udveksling i Belgien, og de belgiske elever kommer til gengæld på besøg i efteråret, fortæller Poul Johansen, forstander for Borremose Ungdomsskole. Senest har den belgiske folkeskole markeret fem års jubilæet med at plante et træ på skolens areal under de danske elevers sidste udvekslingsbesøg. Forstander Poul Johansen betegner selv i lighed med andre ansatte og de involve-rede elever på ungdomsskolen udvekslingen med den belgiske skole som en stor succes. - Under udvekslingsbesøgene er begge skolers elever privat indkvarteret hos værtsfamilier, og al kommunikation inklusiv fælles undervisning foregår på engelsk. Det giver eleverne mulighed for at opleve de lokale forhold helt tæt ind på kroppen samtidigt med at det forbedrer deres sprogfærdigheder, påpeger Poul Johansen og tilføjer: - Og på samme tid oplever eleverne forskellene i de to landes kulturer, undervisningsformer og mentaliteten generelt. Et tredje positivt element ved udvekslingerne er ifølge forstanderen de fælles temaprojekter, som eleverne arbejder omkring under de gensidige besøg. Under besøgene i Danmark har der blandt andet været arbejdet med vikingetiden, erhvervslivet og 1. og 2. verdenskrig. - Her har de belgiske elever blandt andet været i Ertebølle og på virksomhedsbesøg samt mødt en tidligere modstandsmand bosiddende i Aars. Denne udvekslingsform giver de to skolers elever mulighed for at bruge mange forskellige former for læringsprocesser i forbindelse med de enkelte projekter, understreger Poul Johansen. 10. klassetrin i fare Selv om de første fem år med udvekslingen mellem 10. klasse på Borremose Ungdomsskole og den belgiske dagskole har været en succes og gjort begge hold elevere mere internationalt orienterede, så frygter forstander Poul Johansen en smule for den fremtidige kontakt de to skoler imellem på tværs af landegrænserne. - Regeringens udspil med hensyn til en tvivlsom fremtid for 10. klassetrin kan få graverende konsekvenser for udvekslingen. På Borremose Ungdomsskole er vi derfor i fuld gang med at tænke i nye udvekslingstanker, da ungdomsskolen også fremover gerne vil være med til at bryde grænser ned. Udvekslingen giver nemlig vores elever en utrolig god international dimension, understreger Poul Johansen. Forstanderen vil dog på nuværende tidspunkt ikke uddybe nærmere, hvad Borremose Ungdomsskole helt præcist har af planer for den fremtidige udveksling med den belgiske folkeskole. Det samme gør sig gældende med hensyn til hvordan ungdomsskolen i Borremose ved efterårets gæstevisit fra Belgien vil markere fem års jubilæet.