Venstre-åbning til SF

Fronterne trukket skarpt op mellem Venstre og radikale

Lokalpolitik 17. september 2002 08:00

AALBORG: Borgmester Henning G. Jensen (S) kommer på en svær op gave, når han i forhandlingerne om et budget for 2003 skal forsøge at forene byrådets grupper. Indholdet af magistratens oplæg skaber tilfredshed hos Venstre, og flere byrådsmedlemmer mener, at forslaget kan forene Socialdemokratiet og Venstre, der er byrådets to største grupper. Samtidig kommer Venstres politiske ordfører Niels Tvilling Larsen med lidt af en åbning til SF. Der sker samtidig med, at Niels Tvilling Larsen konstaterer, at der er meget lang afstand mellem Venstre og Det radikale Venstre. Forud for forhandlingerne har både SF og den radikale Preben Pedersen dog peget på de fælles synspunkter mellem Socialdemokratiet, SF og radikale, og SF-rådmand Henrik Thomsen advarer borgmesteren mod - i bestræbelserne på et forlig med Venstre - at koble SF og radikale fra. Preben Pedersen peger på, at Socialdemokratiet, SF og radikale alene kan danne et flertal. Yderligere mindede Henrik Thomsen ved førstebehandlingen af budgettet borgmesteren om, at det var SF og Det radikale Venstre, der efter byrådsvalget sikrede, at Henning G. Jensen bevarede borgmesterposten. Forud for forhandlingerne er specielt fronten mellem Venstre og den radikale Preben Pedersen trukket hårdt op, og det får Venstres politiske ordfører Niels Tvilling Larsen til at vurdere, at det bliver svært at lave et forlig, der både omfatter Venstre og Preben Pedersen. - Det er mit indtryk, at Preben Pedersen tager afstand fra alle tiltag, der kan skaffe penge og forbedre kommunens økonomi. Preben Pedersen har de seneste år indgået en række budgetforlig med Socialdemokratiet. Det er aftaler som har indeholdt optagelse af lån og forbrug af kassebehandling. Trods det lægger Preben Pedersen i de udtalelser, som han er kommet med til NORDJYSKE Stiftstidende, afstand til de nødvendige opstramninger i økonomien. Efter min mening er Preben Pedersen rykket længere ud på venstrefløjen end SF, og han vil tilsyneladende kun være med i et forlig, når der skal bruges penge, siger Niels Tvlling Larsen. Han kommer samtidig med noget, der ligner en udstrakt hånd til SF. - SF har ikke så klart som radikale taget afstand fra de besparelser, der er nødvendige. Partiet er ved at være ansvarligt, og SF-rådmand Henrik Thomsen har jo en magistratsafdeling at tage hensyn til, siger Niels Tvilling Larsen. Han føler sig sikker på, at samarbejdet mellem Venstre og konservative vil holde, således at begge partier enten er med i et forlig, eller også står begge partier uden for. Efter førstebehandlingen af budgettet i sidste uge nævnte borgmester Henning G. Jensen , at spørgsmålet om gældsafviklingen og om kassebeholdnings størelse kan blive afgørende i forhandlingerne. Flere partier ønsker at undgå besparelser på ældreområdet, på skolerne og det sociale område. Midlerne kan skaffes ved at slække på kravet om en forøgelse af kassebeholdningen med 105 millioner kroner. Et andet mål er, at kommunens gæld i 2003 og de følgende år skal mindskes med 20 millioner kroner om året. Til spørgsmålet om, hvorvidt Venstre vil gå med til at lempe på de målsætningern, siger venstres politiske ordfører: - Vi synes i Venstre, at oplægget er meget fornuftigt, men det er ikke sådan, at det er religion for os. Niels Tvilling Larsen afviser dog at antyde, hvor langt Venstre vil være villig til at gå i bestræbelserne på at få en bred politisk aftale.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...