EMNER

Venstre ændret fra højskole- til handelsskolefolk

BUDGET:Med det dejlige vejr vi har haft i pinsen har der været meget at glæde sig over. En af de ting jeg har kunnet glæde mig over er, at Socialdemokraterne nu endelig har set, at Venstre ikke er en holdbar samarbejdspartner. Vi er i SF enige i den holdning Eva Rytter (S) giver udtryk for i sit indlæg her i avisen den 9. maj, hvor hun reflekter på Lars Holts (V) indlæg fra den 7. maj. Det er selvfølgelig altid problematisk og træls når budgetter giver signaler om ikke at kunne holde. Men det betyder jo ikke, at man så med det samme skal til at skære i den service der er politisk vedtaget og tildelt borgerne på disse områder. Vi er nødt til først at få afklaret hvad der tilsyneladende går galt, i forhold til de oplysninger der var tilgængelige da budgettet blev lagt, og på hvilke områder det er der sker skridninger. Og så derefter træffe afgørelse om hvad der skal ske. Jeg ved ikke om 1. viceborgmesteren Lars Holt udtaler sig på Venstres vegne, men hvis han gør, vil jeg sige, at Venstre i Jammerbugt Kommune har fået en markant anden, ikke særlig sympatisk, menneskeopfattelse end den jeg har oplevet hos Venstre i det tidligere Aabybro kommune. Der er ingen tvivl om, at Venstre har ændret sig fra at være et udpræget højskole folk til nu at være handelsskole folk. Det er jo også den holdning vi ser Lars Holt giver udtryk for i sit indlæg. Det kunne være rart af vide, om Lars Holt mener, at uanset hvad det får af konsekvenser for borgerne så skal vi overholde den aftale som Finansministeren Lars Løkke Rasmussen (V) har pålagt kommunerne i forbindelse med finansloven. Jeg skal lige minde Lars Holt om, at det er den samme Lars Løkke Rasmussen der som amtsborgmester i Frederiksborgs Amt kun fik en næse for et underskud på 155 millioner! Jeg ved ikke hvad årsagen var til den pågældende overskridelse, men var det nu af hensyn til borgernes ve og vel er det vel acceptabelt? Hvis vi i Jammerbugt Kommune skulle komme i en lignende situation. vil jeg være med til at sætte borgerne i centrum, at de ikke skal lide under at der opstår uventede overskridelser eller et utilstrækkeligt budget. Så må vi efterfølgende finde den balance der skal være mellem indtægter og udgifter, nemlig ved næste budgetlægning. Jeg ved at borgerne er villige til at betale for at vi tager ordentlig omsorg for de gamle, at vi kan give vore børn en god undervisning og at vi har trygge rammer for vore mindste. Det kunne være rart at vide, hvad er vigtigst for Lars Holt og Venstre i Jammerbugt Kommune, er det at vi behandler vore svageste borgere på en værdig måde, eller er det at der skal være sorte tal på bundlinien for en hver pris?