Skolelukninger

Venstre brød flertallets beslutning

LÆSERBREV

AFTALE:Kommentar til læserbrev af udvalgsformand Jørgen Pontoppidan (V) og Svend Madsen (V), bragt i NORDJYSKE under overskriften Signalforvirring fra borgmesteren onsdag 5. september: I læserbrevet den 5. september beskyldes borgmester H. C. Maarup for at være bagmanden bag forplumring af skolestrukturdebatten. På et arbejdsmøde i børnefamilieudvalget juni måned besluttede et enigt udvalg en meget stram nødvendig tidsplan for skoledebatten. Nødvendig stram, fordi vi skulle overholde budgetaftalen. Den aftale brød Venstre! På udvalgsmøde i august besluttede et flertal, at arbejdspapirerne med forslag til ændringer i skolestrukturen skulle forblive interne i forvaltningen indtil et temamøde, hvor det samlede byråd skulle orienteres. Den flertalsbeslutning blev brudt, papirerne blev tvunget frem af Venstre! Skribenterne påstår surhed fra flertallet, radikale og socialdemokrater. Nej det var blot skuffelse over, at en enstemmig aftale i et politisk udvalg ikke blev holdt. Den 4. september deltog et samlet byråd i temamøde om skolestruktur. Her fik byrådet en grundig uddybelse af det store arbejde, som allerede har fundet sted. Nu kender alle politikere problemstillingerne. Den offentlige debat er startet. Lad os deltage konstruktivt i den.