Venstre efterlyser initiativer fra socialdemokrater

Socialdemokrater vælger i flere tilfælde at sidde med korslagte arme, mente Venstrefolk på partiets generalforsamling

Lokalpolitik 1. marts 2003 07:00

V. HJERMITSLEV: Vælgerne har vist Venstre en fornem tillid, og partiet har taget initiativer til at sætte den politiske dagsorden i Pandrup Kommune. Derimod mangler Venstre initiativer fra Socialdemokraterne, som tilsyneladende har valgt de korslagte armes politik for at undgå ubehagelig kritik. Det var der enighed om på Venstres generalforsamling torsdag aften på V. Hjermitslev Kro. Her blev der blandt de 50 fremmødte udtrykt glæde over det absolutte flertal, som Venstre opnåede ved det seneste kommunalvalg. I sit politiske indlæg slog borgmester Flemming Jansen (V) fast, at Venstre på trods af flertallet satser på det brede samarbejde. Det viste partiet ved konstitueringen efter valget, og siden har partiet også vist vilje til et godt samarbejde med Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti, fremgik det af Flemming Jansens indlæg. Han mente, at det brede samarbejde er lykkedes langt hen ad vejen, men både i borgmesterens indlæg og i den efterfølgende debat, blev der efterlyst initiativer fra den socialdemokratiske gruppe. Medlemmerne var uforstående over for det, de opfattede som manglende samarbejdsvilje fra socialdemokraternes side. Især når det gælder skolepolitikken har Socialdemokraterne brugt kræfterne på at stikke en kæp i hjulet for en fri debat frem for at bidrage med nytænkning, mente Venstrefolkene. Løfter ikke glemt Flemming Jansen forklarede, at det første år efter valget har stillet store krav til politikernes prioriteringsevne på grund af den pressede økonomiske situation. - Valgløfterne er ikke blevet glemt, som et par lærere og skolebestyrelsesmedlemmer har antydet i pressen, men det har simpelthen ikke været muligt at sætte en masse initiativer i gang, sagde Flemming Jansen. Han så frem til, at der bliver råd til at foretage anlægsinvesteringer i de kommende år. - Det, der nu trænger sig på, er byfornyelse flere steder i kommunen - ikke mindst i kommunecentret, hvor vi jo ligger i konkurrence med nabokommunerne om kundernes gunst. Det er vigtigt, at vi i Pandrup Kommune fortsat kan matche omverdenen, når det gælder spændende og tiltrækkende detailhandelsmiljøer såvel på dagligvareområdet, som når det gælder specialbutikker, sagde han. Borgmesteren påpegede, at Venstre endnu ikke har lagt sig fast på en ny skolestruktur, men blot har udsendt et debatoplæg, der rummer nogle muligheder. - Det vil være uklogt på forhånd at fastlåse situationen ved at lægge sig fast på én bestemt løsning - det gælder også, selv om man måske synes, at alt er godt, som det er. Imidlertid er der to kendsgerninger, vi som flertalsparti er nødt til at forholde os til, nemlig for det første det faldende børnetal og for det andet en kommende kommunalreform. Med de fødselstal, vi kender, ved vi, at der om få år vil være 165 skolelever færre end i dag, understregede Flemming Jansen, som også pegede på, at udformningen af en ungdomspolitik kommer i fokus i den kommende tid. Højt til loftet Flemming Jansen omtalte også samarbejdet internt i Venstres byrådsgruppe, hvor der var uenighed om investeringerne på V. Hjermitslev Skole sidste år. Medlemmerne skal ikke være enige om alle enkeltsager, og det kan være godt for demokratiet, hvis partiet ikke i hvert eneste politiske spørgsmål står som en samlet blok. - Det gør den anden side af salen derimod, så vi skal være opmærksomme på, et enhver intern uenighed i Venstre prompte vil blive politisk udnyttet af Socialdemokraterne. Det er trist, at det er sådan, men det er det! - Vi er derfor enige om, at der selvfølgelig skal være højt til loftet i Venstre, men vi er også enige om, at loyalitet og sammenhold er vigtige og nødvendige ingredienser, hvis en gruppe skal være velfungerende. Med den brede konstituering, som Socialdemokraterne er en del af, har partiet også en moralsk pligt til åbent, aktivt og konstruktivt at gå ind i et politisk samarbejde i stedet for at benytte enhver lejlighed til at lurpasse, sagde han.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...