Venstre-folk bange for S

Jesper Karm starter sit læserbrev (25.5.) med at udtrykke, at han havde fulgt med i debatten her i avisen.

Men ok, så lad os tage hans skræmmebillede, og se hvad det er, han har det i. Jesper Karm følger her op på en skræmmekampagne, der er iværksat mod Helle og Socialdemokraterne. En skræmmekampagne med de gamle trusselsbilleder om Ankers økonomiske politik, som igen hives frem, men endnu en gang er fuldstændigt ude af konteksten. - Helt ærligt, så kommer jeg til at tænke på en elev, der er kommet op i samfundsfag, og har trukket det spørgsmål, han ikke lige fik læst på! Jeg er stensikker – sikke en indledning at kunne begynde med. - Helt ærligt, så skulle Jesper Karm overveje, om han ikke skulle sende sin artikel ind til Institut for fremtidsforskning – når man er så stensikker på fremtiden. Men selvfølgelig er der tale om videnskabelig uredelighed! Så Jesper Kram, lad os nu ikke trække debatten ned på de spørgsmål, vi ikke lige fik læst på. Anker fik overladt en tåbelig økonomi, hvor der ikke kom penge ind i statskassen - hvor arkitekten bag var venstremanden Hartling. Derudover oplevede Anker ikke færre end to oliekriser – hvilket førte til, at Anker forlangte Danmarks olie- og gas-ressourcer op af Nordsøen. Hvor ville dansk økonomi have været i henne i dag, uden den rettidige omhu? En anden ting, Anker forudså, var på grund af den danske økonomiske situation, at vi havde behov for optagelse af lån, for at klare os gennem kriserne. Hvorfor det var en nødvendighed, at få erhvervslivet til at optage lån i udlandet, til en lavere forrentning end i Danmark. Ja, den økonomiske politik var at beskytte dansk økonomi med en højere rente. En sådan medalje eller politik har en bagside. Det betød at de danske statsobligationer fik en rente, som der ikke var dækning for i det danske samfund. På grund af den situation forudså Anker, vi måtte have en realrentebeskatning. Desværre var der ikke opbakning hertil i Dolketinget. Hvilket betød at Anker måtte forlade Statsministeriet og overlade det til Schlüttr med Anders Fogh som skatteminister. Hvordan var det nu lige, det gik? Efterlod Schlüter ikke en gæld på 500 mia. kr. i forhold til den gæld, han overtog, som var på 200 mia. kr. Og gennemførte Schlüter ikke som det første Ankers realrenteafgift? Som skatteminister havde Danmark den kreative bogfører Anders Fogh, der sørgede for, at skattetrykket voksede til verdens højeste! Hvem var det, som fik til opgave at rette Danmark op efter Schlüter. Var det ikke socialdemokraten Nyrup? Helle er efter min mening ikke mindre økonomisk ansvarlig end Nyrup var, men Helle tør, og det viste Helle ved velfærdsforhandlingerne, sætte fremtidens, stabilitetens, og det sammenhængende Danmarks dagsorden. Men det lyser også ud af diverse indlæg fra Venstrefolk, at de frygter, at Helle slår Fogh, hvorfor de prøver ved enhver lejlighed, at lave kampagner mod Helle.