EMNER

Venstre for eliten

Under valgkampen 2007 gjorde partiet Venstre meget for at fremstå som økonomisk ansvarligt, miljøpolitisk, værdipolitisk troværdig og ikke mindst som et parti, der satte den personlige frihed i højsædet!

Den økonomiske ansvarlighed, Venstre påstod at være garant for, har nu - først med Løkke, siden med Claus Hjort Frederiksen som finansministre- vist sig at række til et historisk stort underskud. Et underskud skabt via en uansvarlig økonomisk politik baseret på skattelettelser, privatforbrug og ikke mindst en blind liberal tro på markedskræfternes frie spil! Miljøpolitikken lagde Venstre - allerede ved Anders Foghs magtovertagelse i 2001 - død og forvandlede Svend Aukens danske miljøvision til en skygge af sig selv med fatale følger for miljøet og udviklingen af nye alternative energiformer, som kunne have været den økonomiske løftestang, der kunne have bragt Danmark helskindet ud af den finansielle krise, som Venstres uansvarlige økonomiske politik har bragt landet i. Ydermere er det nu også klart bevist at partiet Venstre - dets formand Lars Løkke og ikke mindst Folketingets formand Thor Pedersen (V)- med en halvhjertet og uambitiøs indsats forkludrede det stort anlagte COP15-møde til stor skade for det globale miljø og ikke mindst Danmarks anseelse som et foregangsland på den globale miljøarena! Den såkaldte værdipolitiske kamp - først rettet mod det, Venstre betegnede som den kulturradikale elite - har med årene udviklet sig i en retning, hvor det efterhånden kræver brug af mikroskop at skelne mellem Dansk Folkepartis værdier kontra Venstres. Denne sammensmeltning af værdigrundlag måtte nødvendigvis komme for dagens lys, når et så fremtrædende medlem af Venstre (finansminister Claus Hjort Frederiksen) tilbage i 2009 erklærede, at Venstres værdigrundlag lå betydelig nærmere Dansk Folkepartis end regeringspartneren De Konservatives. Samme værdisammensmeltning må derfor være grunden til, at Venstres statsminister Lars Løkke ikke har undsagt Dansk Folkeparti og dermed Jesper Langballes generaliserende og perfide angreb på alverdens muslimer! Sidst men ikke mindst har statsminister Løkkes nyeste påhit, socialminister Karen Ellemann, helt klart åbenbaret, hvad Venstre mener, når de siger personlig frihed til at vælge. En form for frihed, der indebærer tvungen madordning i landets børneinstitutioner, tvungen udlicitering af velfærdsopgaver i kommunerne. Alt sammen en undertrykkelse af den personlige valgfrihed, en udhuling af kommunalt selvstyre og dermed nærdemokratiet! Det må nødvendigvis være resultatet for partiet Venstre, når partiet nu siden fru Kjærsgårds systemskifte i 2001 har deponeret den politiske handlefrihed hos et topstyret centralistisk parti, hvis eneste politiske dagsorden har været dæmonisering af et mindretal og skabelsen af et "dem og os samfund". Denne stavnsbinding til et så åndsformørket og højrenationalistisk parti har på ganske få år forvandlet” Højskolevenstre” til ”Handelsskolevenstre”. Et parti for den økonomiske elite og et parti, hvor liberale begreber som samarbejdende folkestyre, nærdemokrati og personlig valgfrihed er erstattet med blokpolitik, centralisme og tvangsforordninger!