Lokalpolitik

Venstre- formand træt af lavere medlemstal

Løgstøregnens Venstrevælgerforening er dog stadig den største

Karin Simensen, formand for Løgstøregnens Venstrevælgerforening: - Det er selvfølgelig en ringe trøst, at vi ikke er alene om problemet, men vi er dog fortsat den største lokalforening i Venstre i Vesthimmerlands Kommune.

Karin Simensen, formand for Løgstøregnens Venstrevælgerforening: - Det er selvfølgelig en ringe trøst, at vi ikke er alene om problemet, men vi er dog fortsat den største lokalforening i Venstre i Vesthimmerlands Kommune.

LØGSTØR:Medlemstallet i Løgstøregnens Venstrevælgerforening rasler ned. På kun tre år er medlemstallet faldet med næsten 100, så der nu er nede på 239. På generalforsamlingen på Vilsted Åkro sagde formand Karin Simensen, at de 239 endda er inklusiv æresmedlemmerne. - Der er en tilbagegang på 30 på bare et år - og det er rigtig ærgerligt, at vi ikke kan holde fast i vores medlemmer, og at vi ikke formår at tegne nye medlemskaber. Det ville være dejligt, hvis vi kunne vende denne negative kurve, sagde Karin Simensen. - Det er selvfølgelig en ringe trøst, at vi ikke er alene om problemet, men vi er dog fortsat den største lokalforening i Venstre i Vesthimmerlands Kommune. - Vi må se i øjnene, at medlemmerne ikke kommer af sig selv, vi må være mere opsøgende for at få nye medlemmer i foreningen. Det vil glæde mig, om vi næste år kan se en fremgang i medlemstallet, lad os hjælpe hinanden med opgaven, lød opfordringen fra Karin Simensen. Han slog fast, at det især vil være dejligt med flere kvinder i medlemskredsen. - Og jeg ved, VU har været i gang med at hverve flere unge medlemmer, sagde formanden, der oplyste, at foreningen er godt i gang med at forberede kommunalvalget 17. november i år. - Vi skal have opstillingsmøde 16. april i alle lokalforeninger. Løgstøregnens møde bliver på Christiansminde, hvor vi skal have opstillet otte kandidater fra Løgstørområdet. - Jeg håber, vi får en bred præsentation fra hele vores område af både kvindelige og mandlige kandidater, så vi kan præsentere en rigtig godt hold på 31 kandidater. - Der skal jo også være valg til regionsrådet, og her skal vi gerne finde lokale kandidater. Venstre i Vesthimmerland skal opstille tre, og det er vigtigt, at vi får lokale repræsentanter ind i regionsrådet, så der er nogen til at kæmpe for vores egn. - Her tænker jeg selvfølgelig på vores sygehus i Farsø, et velfungerende moderniseret sygehus i nærmiljøet for Vesthimmerlandske borgere. - Og efter udspillet om den overordnede sygehusstruktur arbejdes der hårdt for at få et nyt sygehus i Aalborg og ingen nyt sygehus i Himmerland. - Dermed fornemmer jeg, at der stadig er håb for at bevare sygehusfunktion i Farsø, sagde Karin Simensen. Der var 26 fremmødte medlemmer til generalforsamling, som genvalgte Karin Simensen til formandsposten. På valg var også Anton Grove Poulsen fra Overlade, der modtog genvalg og Ernst Skovgaard Jensen, ligeledes Overlade fortsætter som suppleant. Jesper Jespersen fra Kornum, Løgsted, modtog genvalg og Lisbeth Nielsen fortsætter som suppleant. Maibritt Thomsen fra Løgstør er flyttet til Thy og ønskede ikke at forsætte, det lykkedes ikke at finde en repræsentant fra Løgstør men Niels Haldrup Nielsen fra Vindblæs blev valgt med Jane Mollerup fra Vilsted som suppleant. Leif Myrup - der blev valgt sidste år som Ranums repræsentant for et år - ønskede ikke genvalg. Her blev Albert Damgaard fra Næsby valgt og Erik Laursen, Ranum, fortsætter som suppleant. Desuden sidder følgende i bestyrelsen - som ikke var på valg: Carl Chr. Østergaard fra Vilsted, Jørgen Myrup fra Vindblæs, Ole Pedersen fra Næsborg-Salling-Oudrup, Mads Krarup fra Aggersund og Søren Tranholm fra Løgstør. Villy Johansen og Erik Laursen blev genvalgt til revisorer. Efter alt det formelle fortalte borgmester Jens Lauritzen om de mest aktuelle punkter i Vesthimmerlands Kommune.