Lokalpolitik

Venstre fortsat utroværdigt

Strukturreformen er ikke en vindersag for VK-regeringen og dens parlamentariske grundlag, Dansk Folkeparti

, og det ved Tina Nedergaard (V) godt, når hun (5.1.) igen giver mig en overhaling. Det står nemlig stadig mere klart for befolkningen, at Venstre er utroværdig og hun kan bare i NORDJYSKE samme dag læse om hendes partikollega Borgmester Mogens Gades (V) bekymringer, hvor han sætter spørgsmål ved de nye og større kommuners økonomiske bæredygtighed og bl.a. siger følgende: " Næsten alle var i strukturdebattens tid enige om, at man ikke får en rig kommune ved, at slå tre eller fire fattige kommuner sammen" og tilføjer: " Når jeg sådan overordnet følger den økonomiske situation rundt landet – ja, så er det mit indtryk, at mange kommuner i dag har nok i bare, at få driften til at hænge sammen – og der er flere steder hvor den slet ikke gør det. Se det med den økonomiske bæredygtighed er jo lige bekymrende, uanset om kommunerne skulle fortsætte som hidtil eller de bliver større, som det nu er en realitet." Borgmesteren efterlyser også en udligningsreform eller en reform af hele bloktilskudsordningen og slutter med: " Tænk hvis vi samtidig med reformens ikrafttræden kunne afskaffe ordet økonomisk bæredygtighed og begrebet særligt vanskeligt stillet kommuner, fordi kommunerne reelt var blevet ligestillet økonomisk". Her afsløres virkelig VK-regeringen og dets støtteparti Dansk Folkeparti utroværdighed, idet det sammen med fremlæggelse af strukturreformen, ikke var sat økonomi på, hvad det vil koste skatteyderne og de er blevet klar over, at der kun er dem til og betale regningen. Vi kan bare se på Bornholm, hvor det er blevet en økonomisk katastrofe. Med hensyn til, at Venstre skulle være de store fortalere for folkeafstemninger rundt i kommunerne er da vist ikke helt rigtig og her kan vi jo starte med Sæby Kommune, og Nibe, hvor der vist er Venstre-borgmestre, samt Venstrefolk i Mariager, og hvor de meget sent blev overtalt til og afholde en folkeafstemning og andre steder nøjedes med en vælgerundersøgelse – nej, Venstre er det mest håndsky parti over for folkeafstemninger. Problemet for Venstre er, at der også blandt deres byrådsmedlemmer og vælgere er mange, som bestemt ikke mener, at denne reform skal gennemføres og slet ikke med sådan en hast, før de økonomiske og demokratiske konsekvenser er klarlagt. Og nu ser det jo ud til, at folketingsvalget er udskudt, så nu bliver der rig lejlighed til for politikere og forklare sig, også om det betyder lukning af små skoler i landsbyer ude i de tyndt befolkede områder. Så Tina Nedergaard, det skal nok blive tid til at drøfte kommunalreform, om ikke før, så når folketingsvalget bliver udskrevet.