Lokalpolitik

Venstre-fusion i fred og fordragelighed

Venstre møder med 35 kandidater på fællesliste til valget i den nye Frederikshavn Kommune

STRANDBY:Venstres vælgerforeninger i de tre kommuner, der 2007 bliver een, har nu det organisatoriske på plads. Det skete i fred og fordragelighed, da over 100 deltagere mødtes til stiftende generalforsamling i en ny V-kommuneorganisation. Det betyder, at forberedelserne til byrådsvalget i november nu for alvor starter. Partiets borgmesterkandidat vælges den 3. marts, og den 27. april følger opstillingen af de øvrige 34 kandidater på den fællesliste, der var enighed om at opstille til det sammenlægnings-byråd, der træder i funktion 1. januar 2006 og året efter kommer til at udgøre det nye Frederikshavn Byråd med i alt 31 medlemmer. Fælleslisten får 16 kandidater fra den nuværende Frederikshavn Kommune, ti fra Sæby Kommune og ni fra Skagen Kommune. På den stiftende generalforsamling i Kommuneorganisationen Venstre i Ny Frederikshavn Kommune - NY slettes 1. januar 2007 - var der fuld tilslutning til det forslag, et formandskollegie, som har forberedt den ændrede organisatoriske struktur, og et nedsat kandidatudvalg mødte med. Kandidat-placeringerne De tre øverste pladser besættes med en kandidat fra hver kommune. Placeringen af de tre afhænger af, hvor borgmesterkandidaten kommer fra. Udgangspunktet er Frederikshavn, Sæby,Skagen De efterfølgende placeringer bliver således på baggrund af tallene fra byrådsvalget i 2001. Kandidater fra de nuværende vælgerforening er i Frederikshavn Kommune får også pladserne 4, 5, 8, 11, 12, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 30, 32 og 34. Kandidater fra de nuværende vælgerforeninger i Sæby Kommune tildeles også pladserne 6, 9, 13, 16, 20, 24, 28, 31 og 35. Kandidaterne fra de nuværende vælgerforeninger i Skagen Kommune får også pladserne 7, 10, 14, 18, 22, 26, 29 og 33. Valgene Som formand for den nye V-kommuneorganisation valgtes Bjarne Fjordbak - kommuneorganisations-formand i Sæby Kommune. Næstformand blev Mogens Eeg, der er kommuneorganisations-formand iSkagen Kommune.Som sekretær valgtes formanden for den hidtidige V-kommuneorganisation iFrederikshavn Kommune, Lene Christensen. Bestyrelsen består desuden af formændene for de 12 vælgerforeninger i de tre nuværende kommuner - to i Skagen, fire i Frederikshavn og seks iSæby. Som revisorer valgtes Kaj Pedersen og Jørgen Konnerup, begge Sæby. Også forslaget til vedtægter var der fuld tilslutning til. Den nye formand, Bjarne Fjordbak, takkede ved afslutningen for valget: - Nu trækkes der på samme hammel for at sikre Venstre en god start i den nye kommune. Jeg glæder mig til arbejdet i en moderne kommune.