Lokalpolitik

Venstre går til Tilsynsrådet

V-gruppe står uforstående over for afslag på anmodning om ekstraordinært økonomiudvalgsmøde

AALESTRUP:Et afslag på en anmodning om at få indkaldt til et ekstraordinært møde i økonomiudvalget får nu Venstres byrådsgruppe til at rette henvendelse til Tilsynsrådet. Venstre bad i sidste uge borgmester Rigmor Sandborg om et nyt møde med det formål at give politikerne indflydelse på udarbejdelsen af kommisorium og ansættelse af konsulentfirma i forbindelse med en ekstern undersøgelse af samarbejdsklimaet på rådhuset. Det bekræfter gruppeformand Per Bisgaard (V) efter at han onsdag modtog et brev med et afslag fra Aalestrup Kommune. - Vi er meget utilfredse med den afgørelse og derfor har vi - rent undtagelsesvist - valgt at bede Tilsynsrådet om at kigge på sagen, forklarer Per Bisgaard. Venstre står også uforstående over for den begrundelse, der er givet i svaret fra rådhusets administration. - I brevet henvises der til en beslutning, truffet på det seneste ØK-møde den 23. januar, om at der ikke skal indkaldes til ekstraordinært møde i denne sag, fortsætter han. - Men det foreligger der jo intet om på dagsordenen eller i referatet, for vort brev til borgmesteren blev først afleveret, da mødet var slut og protokollen læst op, understreger Per Bisgaard. Venstre havde foreslået, at et ekstraordinært ØK-møde kunne være afviklet i løbet af indeværende uge, forud for byrådsmødet 6. februar. - Vi præciserede i vor anmodning, at det er meget vigtigt, at politikerne er med i den indledende fase og er med til at drøfte rammer og omfang af undersøgelsen. Det opnås efter vor mening bedst ved at ØK - i en dialog med konsulentfirmaet - fastsætter det overordnede politiske kommisorium. Samtidig ville vi inddrage medarbejderne, som kunne give deres bud på, hvilke forhold de ønsker belyst, erklærer Per Bisgaard. Venstre har samtidig det ønske, at det primære i undersøgelsen bør være at kigge på ledelsesforholdene på rådhuset. - Det er vores opfattelse, at de eventuelle problemer, der måtte være i forhold til samarbejdsrelationerne på rådhuset, ikke nødvendigvis ligger hos medarbejderne, tilføjer han. Socialudvalgsformand Søren P. Johansen (S) støtter beslutningen om ikke at indkalde til ekstraordinært ØK-møde. - Det finder jeg ganske enkelt ikke, at der er behov for, fastslår han. - Jeg har fuld tillid til, at ledelse og medarbejde i samråd med hinanden kan få udarbejdet et kommisorium til alles tilfredshed. Desuden får vi politikere jo mulighed for at give vores mening om indholdet til kende, når det kommer til behandling i byrådet. Jeg synes, at Venstres og især Per Bisgaards holdning virker noget intrigant, siger Søren P. Johansen. Med hensyn til Tilsynsrådet tilføjer han: - Den afgørelse må vi jo så afvente, andet er der ikke at sige til det. Det kan tage op til et halvt år, og det har vi ganske enkelt ikke tid til. Vi skal i arbejdstøjet nu, så vi kan få skabt ro omkring arbejdsforholdene i Aalestrup Kommune, siger han. I næste uge vil det kommisorium, der er udarbejdet, blive forelagt politikerne til godkendelse. Her har byrådsmedlemmerne mulighed for at få lavet nogle tilføjelser eller ændringer. Samtidig skal de godkende valg af konsulentfirma. Det finder Venstres byrådsgruppe dog kun ringe kompensation i: - På det tidspunkt er det jo næsten for sent at få nogen væsentlig indflydelse på indholdet. Så den eneste mulighed, vi reelt har for at få noget lavet om, ville være at forkaste det hele og starte forfra, slutter Per Bisgaard. Nu venter Venstre så på et svar fra Tilsynsrådet. Rådet får til opgave at slå fast, hvorvidt man kan nægte byrådsmedlemmer retten til et ekstraordinært møde. Ved redaktionens slutning var det ikke muligt at få nogen kommentar fra viceborgmester Vagn Olesen (S), der sidder i borgmesterstolen i denne uge, mens Rigmor Sandborg er på ferie.