Lokalpolitik

Venstre-gårdejer efterlyser handling

En storkommune skal på plads her og nu uanset politisk uenighed, mener Niels Juel Nielsen i Haverslev

HAVERSLEV:Hvem skal Nørager Kommune gå sammen med i en ny storkommune i Himmerland? Gårdejer Niels Juel Nielsen i Haverslev er efterhånden utålmodig efter at se handling fra lokalpolitikernes side. - Det er på tide, at de nu kommer med en klar udmelding om, hvem vi skal samarbejde med. Allerede om tre en halv måned skal tingene jo helst være på plads, påpeger Niels Juel Nielsen. Han er næstformand for venstres kommuneforening, og her har den kommende kommunalreform længe været det store samtaleemne. Internt blandt de fem repræsentanter for Venstre i kommunalbestyrelsen er der dog uenighed om, i hvilken retning kommunen skal rette søgelyset i sin brudefærd. - For mig at se er den indbyrdes uenighed i kommunalbestyrelsen den væsentlige årsag til, at der endnu ikke er truffet afgørende beslutninger. Men politikerne må nu til at indse, at de uanset uenigheden som folkevalgte og egen personlig holdning skal tage et ansvar på borgernes vegne og se at få løst opgaven med at sikre kommunens fremtid bedst muligt, erklærer Niels Juel Nielsen og tilføjer: - Og i den forbindelse vil jeg kalde det ansvarsforflygtigelse, at Aalestrup Kommune har besluttet at afholde en afstemning i nær fremtid om kommunens fremtidige tilhørsforhold. Den opgave er lokalpolitikerne jo valgt til at varetage bedst muligt. Himmerland i to dele Han går selv ind for at Nørager Kommuen bliver en del af en vesthimmerlands storkommune sammen med minimum Farsø, Løgstør, Aars og Aalestrup Kommune. - Og kan det lade sig gøre, også helst med Støvring og Skørping Kommune som deltagere, tilføjer han. Efter hans mening skal Himmerland fremover kun bestå af to storkommuner syd for Aalborg, nemlig kommunerne omkring Mariager Fjord i den ene, og de øvrige i den anden. - Det er jo utroligt vigtigt, at vi får konstrueret en bæredygtig storkommune, der kan varetage de mange nye opgaver de næste mange år, som den nye kommunalreformen må forventes at skulle gælde, påpeger Niels Juel Nielsen. Han kritiserer i den forbindelse Aalborg Kommune for at gå på strandhugst hos nabokommunerne og ad den vej snuppe godbidderne og gøre det vanskeligt for de resterende kommuner i Himmerland at indgå samarbejde. - Af samme grund har jeg her 25. august sendt et brev til indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen med min kritik af Aalborg Kommunes fremfærd. Han har endnu ikke svaret, men har siden i andre medier udtrykt sig positivt om Aalborg Kommunes handling. Det må så nok også vil blive det svar, som jeg kan forvente på min kritik, erkender Niels Juel Nielsen. Måske ind i lokalpolitik Personligt byder han den igangværende kommunalreform velkommen og betegner den som yderst påkrævet. - Den social del, specielt ældreplejen, i de enkelte mindre kommuner er vokset markant de senere år. Det gør det svært for dem at klare økonomisk, og de stigende krav skaber derfor et behov for meget mere præcise retningslinjer på området, som de nye storkommuner vil være en god ramme for, erklærer Niels Juel Nielsen. Han opstillede for første gang ved sidste kommunalvalg uden at blive valgt. - Jeg har indtil nu haft en række landsdækkende tillidsposter inden for landbruget, specielt svineavl. Størsteparten af disse har jeg nu afviklet, og derfor vil jeg ikke afvise, at jeg opstiller til næste kommunalvalg for at gøre min indflydelse mere gældende på lokalt plan. Efter 29 år som landmand i Nørager Kommune er jeg nemlig vældig godt tilfreds med at bo her i Himmerland, erklærer Niels Juel Nielsen.