EMNER

Venstre har præsteret seks spildte år

Lad mig vende tre af de ting, som folketingsmedlem Torsten Schack Pedersen 23.4. drager ind i sin kritik af S: [ Mangelfuld opfølgning på den socialdemokratiske kræfthandlingsplan fra 2000.

Ole Vagn Christensen

Ole Vagn Christensen

[ Venstres gennemført uanstændige flygtninge- og indvandrerpolitik. [ Mangelfuld opfølgning på Storebæltsaftalen. Først kræftindsatsen: I 2000 slog den socialdemokratiske sundhedsminister fast, at væsentlige områder skulle opprioriteres i fremtidens kræftplan. Det var tre investeringsområder og et forsøgsområde. De tre investeringsområder var flere strålekanoner, flere scannere, mere uddannet personale og forsøg med, at mennesker i livstruende situationer kunne komme i behandling i udlandet. Torsten Schack Pedersen, trods mange pæne ord om jeres kræftplaner og mange pæne bemærkninger i forbindelse med jeres indgåelse af aftaler, hvordan er det så gået i de snart seks år med jeres opfølgning? Er der leveret de fornødne scannere, strålekanoner, og er uddannelserne til betjening af dem blevet opprioriteret? Hvordan ligger det med at give livstruende mulighed for at få behandling i udlandet? Ja, de seneste oplysninger er, at der mangler 10 strålekanoner og i særdeleshed uddannet personale, og det står dårligt til med at få behandling i udlandet. Så jeg forstår ikke, at når man har haft 6 år til det, at man så bebrejder Socialdemokraterne dette, når Venstre har svigtet den målsætning, som S satte op. Den ønsker vi socialdemokrater bare overholdt. Angående den uanstændige flygtninge-/indvandrersituation, som Venstre har medvirket til. Her har jeg forstået, at de konsekvenser, der er af 300-timers-reglen, selv for beskæftigelsesministeren er blevet for grov, hvorfor den opblødning, han afviste at lave med S, for at få dem smidt ud af et forlig nu godt kan lade sig gøre, efter at befolkningen sammen med Socialdemokraterne er enige i, at opstramningen her var umenneskelig. Det samme gælder omkring starthjælpen. Her viser Rockwool-undersøgelsen, at denne hjælp sender kvinderne tilbage til kødgryderne eller mændene til sort arbejde med de konsekvenser, det har for at opbygge grupper, som intet fodfæste får i det danske samfund, og hvor børnene er de egentlige tabere på grund af familiens fattigdomsgørelse. Hvordan bliver de irakiske flygtninge, som har været her i mere end syv år, behandlet? Uanstændigt. Og jeg forstår ikke, at et parti som Venstre kan lægge stemmer til så uværdige ting. Det sidste er trafikken. S indgik med partierne en storebæltsaftale, som skulle sikre, at A26 blev en motortrafikvej. Hvad er der sket med denne aftale? Vi har fået tre omfartsveje, men ingen motortrafikvej. Hvordan var det med modulvogntog? Var der ikke her med Torsten Schack Pedersens opbakning tale om, at det måtte vi affinde os med, at de var kun for motorveje. Hvordan er det med A34 og for ikke at tale om vejene fra Thisted/Hanstholm til Haverslev-motorvejsudfletningen. Hvor er yderområderne i trafikpolitikken, Torsten Schack Pedersen? Jeg er glad for, at vi ikke har skibet os ind i kun at sikre motorveje. Så alt i alt (vi kunne også tage miljø- og energiområdet med, hvor Venstre lever på Aukens indsats) er der nok at gøre for en ny socialdemokratisk ledet regering med de målsætninger/visioner, der lå for seks år siden, for det, Venstre har præsteret, er seks spildte år. I øvrigt vil jeg anbefale dig, Torsten Schack Pedersen, at arbejde sammen med mig om at forbedre forholdene for yderområderne i stedet for at føle dig kaldet til at gå til angreb på min person. For alle vores vælgere ved godt, at vi har forskellige standpunkter, hvorfor vi opstiller for hvert sit parti. Men vælgerne forventer også, at vi kan samarbejde om at udvikle den nordjyske region, ikke mindst vores egen valgkreds.