Lokalpolitik

Venstre har taget den lokale førertrøje på

Mange gengangere i Venstres kandidatfelt kan hjælpe til at fastholde den borgerlige styring

DRONNINGLUND:Det er efter denne uges afslutning på Venstres lokale opstillingsmøderække den lokale udgave af det liberale parti, der i hvert fald på papiret står bedst rustet lokalt forud for kommunalvalget 15. november i år. Det skyldes først og fremmest, at der i V's nuværende, lokale kandidatfelt er hele syv kandidater, som allerede nu er at finde i byrådet - og derfor med denne profilering godt kan regne med igen at trække solide stemmetal i hus. Ser man således på de syv V-folk, der genopstiller, så opnåede de ved det seneste kommunalvalg i 2001 tilsammen 2434 personlige stemmer - fordelt med 967 til Thorups Mikael Klitgaard, 394 til Peter Bandholm, Asaa, 276 til Asta Skaksen, Dronninglund, 252 til Carsten Jespersgaard, Klokkerholm, 231 til Ole Bæk Pedersen, Ravnstrup, 179 til Runa Christensen, Flauenskjold, og 135 til Hans Chr. Holst, Asaa. Langt fra i S-lejren For Venstres primære modstander, Socialdemokraterne, ser det lokale kandidatbillede knap så stemmeslugende ud. Her er der kun fire af de nuværende seks S-byrådsmedlemmer, der genopstiller, og de kan tilsammen mønstre et 2001-stemmetal på "kun" 1539 - fordelt med 955 til Hjallerups Peer Thisted, 281 til Eskild Sloth Andersen, Hjallerup, 173 til Steen Christensen, Klokkerholm, samt 130 til Jette Ramskov, Dronninglund. Har S-lejren derfor som udgangspunkt noget af et lokalt stemmehul at få lukket op til V, så hjælper det i den forbindelse heller ikke socialdemokraterne, at de denne gang ikke får Hildo Rasmussen, Asaa, og Inger Pedersen, Agersted, med på kandidatholdet igen. Et mærkbart tab De hentede således ved valget i 2001 henholdsvis 233 og 103 personlige stemmer i hus, og de tilsammen 336 stemmer skal S-lejren altså nu have fundet andetsteds, hvis de vil gøre V rangen stridig lokalt. Og om det kan klares af de øvrige kandidater på S' lokale liste, Marianne Jensen, Jørgen Ingvardsen og Bjarne Lykkenshede, alle Dronninglund, Ole Bruun, Asaa, Hermann Raasted Nielsen, Ørsø, og Allan Kjær Nielsen, Thorup, er på forhånd et meget åbent spørgsmål, men en kendsgerning er, at tre af disse også stillede op i 2001 - uden at hente voldsomme stemmetal i hus. Det var Hermann Raasted Nielsen (44), Ole Bruun (33) og Bjarne Lykkenshede (28). knap så mærkbart for V Til sammenligning kan det bemærkes, at Venstre ved dette valg ikke har Jørn Munkholt, Hjallerup, (89 stemmer i 2001) og Elert Pedersen, Agersted, (80) tilbage på holdet af V-kandidater, mens der for V's to ikke-byrådsvalgte gengangere på kandidatholdet, Hjallerups Gitte Frederiksen og Godtfred Pedersen, blev tale om stemmetal på henholdsvis 77 og 54 i 2001. Når alle disse tal er taget i betragtning, er det selvfølgelig også vigtigt at medtænke, hvad der bliver stemt i den nuværende Brønderslev Kommune, samt - slet ikke at forglemme - hvad det bliver til af stemmtal for den tværpolitiske forening, Borgerlisten. Stærk tredjepart Her er der tre fra Borgerlistens nuværende byrådsgruppe, der genopstiller. Det er Bendt Danielsen, Dronninglund, (1017 stemmer i 2001) samt Frede Jakobsen (120) og Steen Petersen (62), begge Hjallerup, som tilsammen nåede op på 1199 stemmer i 2001. De må dog på jagt andetsteds efter de 113 stemmer, som det nuværende fjerde medlem af byrådsgruppen, Kaj Frederiksen, Dronninglund, opnåede ved valget for små fire år siden. Han genopstiller nemlig ikke denne gang, og blandt de øvrige, nuværende Borgerlisten-kandidater, Ole Bendix, Dronninglund, Karsten Eriksen, Agersted, Hans Jørgen Melvej, Thorup, og Uffe Sørensen, Brønderslev, var det kun Hans Jørgen Melvej, der også kandiderede til byrådet i 2001 - dengang med et personligt stemmetal på 58.