Hjørring

Venstre-holdet

Susanne Sander er borgmesterkandidat. Derefter er de øvrige 31 navne: Michael Karlborg, Jørgen Christensen, Lene Frandsen, Birthe Andersen, John Juel Thomsen, Søren Pedersen, Kurt Mikkelsen, Christina Munk Hansen, Ivan Jacobsen, Finn Elmegaard, Tom Barnbæk, Lars Skade, Per Harfeld, Keld Emil Damsgaard, Søren Kærholm, Hanne Hvidegaard, Thorkild Krøgh, Else Nymark Madsen, Jens Vestergaard, Gert Storgaard, Susanne Krohn Djurhuus, Jørgen Korsbro, Morten Aagaard, Jan Engen, Søren Christensen, Flemming Jensen, Ole Kjærsgård, Morten Bjerg Jakobsen, Jeppe Holt Gleager, Jørgen Christensen, Svenning Christensen.