Lokalpolitik

Venstre i Aars tager hul på fusionsdebat

AARS:Fremtiden står uundgåeligt på færre kommuner. Og hele snakken om fremtidens kommunesammenlægninger - om nærhed til de folkevalgte og dermed det lokale demokrati - gør det helt naturligt også at tage debatten om fusioner på foreningsområdet. Eksempelvis i de politiske foreninger. Venstre i Aars Kommune tager hul på debatten tirsdag aften, hvor Karsten Toksvig fra Venstres Landsorganisation og Anders Jensen fra Venstre i Viborg kommune har lovet at stille skarpt på argumenterne for og imod fusion. - Spørgsmålet er, om Venstres fem lokale vælgerforeninger i Aars Kommune bør slå kræfterne sammen i én eller et par foreninger, eller om det er bedre at bevare den nære forankring i små lokale foreninger, påpeger Henrik Andersen, der er formand for Venstre i Aars Kommune. Holdningerne til spørgsmålet er delte rundt i vælgerforeningerne, vurderer Henrik Andersen, der understreger, at det ikke er meningen, at mødet skal munde ud i en færdigstrikket konklusion. - Tværtimod så er det meningen, at synspunkterne skal have lov at stå som pejlemærker for de lokale foreninger igennem efteråret og foråret. Og så kan de lokale vælgerforeninger for eksempel tage spørgsmålet op i forbindelse med generalforsamlingerne, påpeger Henrik Andersen. Mødet bliver fulgt med spænding i nabokommunerne, hvor de mange Venstrevælgerforeninger står overfor den samme overvejelse. - Jeg ved, at flere venstreforeninger i nabokommunerne sender en repræsentant for at lodde stemningen, siger Henrik Andersen.