Venstre-kvinder snakker udenom

I NORDJYSKE kan man sagtens få to sider af samme sag. F.eks. dokumenterer avisen på forsiden 16.12., hvorledes Venstre jonglerer med tallene.

Regeringen påstår, at den har brugt fem mia. kr. ekstra på de udsatte grupper end Nyrup-regeringerne. Sandheden er, at der jævnt hen bruges fire mia., og at beløbet ikke er blevet større de sidste fire år. Venstre lægger bare midlerne i satspuljen til de svageste oven i de samlede socialudgifter og vupti! – så bruger VK "fem mia. mere". Det er ikke bare den politiske ordfører, Jens Rohde, der taler usandt. Det gør statsministeren også. For påstanden – som altså er lodret usand – er blevet gentaget af begge d'herrer. Det gør det ekstra festligt, når mine nordjyske folketingskolleger Inge-Lene Ebdrup og Tine Vestergaard bedyrer, at Venstre har en socialt ansvarlig profil. Jamen, det var ikke det, det drejede sig om. Jeg vil gerne vide, hvorfor dette socialt ansvarlige parti – Venstre – ikke kan være enig med socialdemokraterne om at indføre omsorgsdage for vore børnefamilier. Mange forældre står i en desperat situation i dag, hvis et barn bliver sygt. Først bruger f.eks. faderen sin første dag, næste dag er det moderen. Hvis ikke bedsteforældre eller nære venner kan træde til under barnets sygdom, må forældre gribe til selv at melde sig syge. Derfor foreslår socialdemokraterne noget meget enkelt: En fleksibel barselsorlov, som giver forældrene mulighed for at bruge noget af orloven til omsorgsdage. Det vil gavne alle parter på arbejdsmarkedet. Socialdemokraterne foreslår ikke at lave lovgivning om aftalestof. Mange forældre kommer i klemme, når børnene er syge mere end én dag. Med omsorgsdage kan vi sikre, at forældrenes arbejdsliv ikke går ud over deres børn. Socialdemokraterne har tidligere fremsat forslag om omsorgsdage til børnefamilier, og tidligere har de konservative foreslået noget lignende. Men Venstre-kvinderne kvidrer bare videre med deres udenomssnak, som ingen mere kan tage alvorligt efter Nordjyskes dokumentation af Venstres talfup på socialområdet. De skal bare tage stilling til, om de som kvinder og mødre kan forsvare, at danske børnefamiliers vilkår ikke bliver bedre med en statsminister Fogh. Jeg kan forstå ved at læse mellem linjerne, at svaret må være nej. Så det kniber da gevaldigt med den dér "sociale ansvarlighed" for Venstre-folkene.