Venstre ønsker storparceller og andelsboliger i Tversted

Seks hovedtemaer i rapport efter debatperiode i lokal Venstre-forening i Tversted-Uggerby-området

TVERSTED:Bestyrelsen i Tversted-Uggerby Venstre har gjort status efter en debatperiode og en efterfølgende debataften, og de aktuelle emner er så blevet behandlet ved et par møder. - Vi har behandlet seks hovedtemaer, fortæller Kjeld Larsen, Tversted, der er sekretær i den lokale Venstre-forening. Der er et ønske om storparceller i Tversted, og det vil være positivt, om der fra privat side blev taget initiativ til opførelse af andelsboliger. Tversted-Uggerby Venstre mener samtidig, at der givetvis også er behov for almenboliger, men det ikke for tiden er muligt at komme igennem hos Hirtshals Kommune med ønske om flere. I Tversted er der i alt 20 almenboliger, og der er ikke på noget tidspunkt nogen, som har stået ledige. Tværtimod er der en stigende interesse for at bo netop i almenboligerne. - Grundskyld - skat på jord - har i mange år ligget højt i vor kommune, bl.a. fordi vi også er en sommerhuskommune, siger Kjeld Larsen. - Vi finder det dog positivt, at der er en differentieret grundskyld på produktionsjord og andre arealer. Her i år er tallene 12 og 16,8 promille. Bestyrelsen vil inden for Venstre arbejde på, at skatten på produktionsjord yderligere bliver sat ned. En generel nedsættelse vil naturligvis også være ønskelig. Venstre-folkene i Tversted-Uggerby-området mener, det er positivt, at pensionister kan bo i sommerhuse hele året. - Imidlertid vil vi gerne være med til, at der sker en nedsættelse af det åremål, den enkelte har ejet et sommerhus, inden vedkommende kan få lov til at bo der helårs som pensionist. Bestyrelsen vil rette en henvendelse til Venstres folketingsgruppe med forslag om, at åremålet bliver sænket fra otte til fire år. Hvis der skal komme flere lønmodtagere til Hirtshals Kommune, så er et par af forudsætningerne, at der skal være gode og varierede størrelser på byggegrunde samt rimelige priser for pladser i daginstitutioner, hedder det i statusrapporten. Her bliver det også påpeget, at der er sket betydelige stigninger inden for de seneste år. - Og så er det meget vigtigt, at der bliver lyttet efter forældrenes ønsker, når det drejer sig om 7. klasses forbliven på Tversted Skole, siger Kjeld Larsen. Samtidig er det af stor betydning, at skolen efter mange års venten får en egentlig indskolingsafdeling og fysiske rammer, der sikrer, at skolen også fremover kan være velfungerende. Bestyrelsen for Tversted-Uggerby Venstre vil tage kontakt til Nordjyllands Amtskommune for at få undersøgt, hvilke planer der er for Skagensvej i Tversted. Det er specielt krydset ved Brugsen, der er fokus på. - Der er en stigende trafik specielt med tunge køretøjer på Skagensvej, og det kræver stor opmærksomhed omkring trafiksikkerheden i området, siger Kjeld Larsen.