Venstre og barmarksværker

Den bedste hjælp man kan give de små barmarksværker, der nogle steder slås med alt for høje varmepriser, er nogle ordentlige langsigtede rammevilkår.

Det vil give mulighed for en mere effektiv produktion og dermed lavere priser. Derfor ønsker vi fra Venstres side at indføre "det frie brændselsvalg". Dvs. at de små værker selv kan vælge, hvilken brændselstype de vil bruge. Per Husted fra socialdemokraterne er sur på os i Venstre, fordi vi har den holdning. Med skældsord som "groft manipulerende", "usmagelig" og mere i den dur angriber han her i avisen den 22.3 både Venstres politik og min person. At det er Per Husteds debatform, kan jeg nok leve med, men tillad mig at kommentere på et par misforståelser i hans indlæg. For det første: Per Husted siger at hans parti her og nu er klar til at stemme for en løsning, der giver de små værker det frie brændselsvalg. Det overrasker mig. For hver eneste gang, emnet har været drøftet i kredsen af partier bag energiforliget, har Per Husteds egne partifæller, sammen med Socialistisk Folkeparti, sagt nej. Men hvis der er tale om reelt frit valg, er vi i Venstre klar. Det har vi været hele tiden. Sig bare til. Det konkrete forslag fra Per Husted om at etablere endnu en kedel på værkerne, men denne gang i stedet til biogas, er jeg ikke imponeret over. Så skal værkerne, ud over at foretage endnu en investering, reelt køre med to systemer. Det er vanskeligt at se, hvordan det skulle være effektivt. For det andet: I Venstre har vi absolut intet ønske om at gøre varmekundernes problemer til en del af "storpolitiske" uenigheder. Men vi vil selvfølgelig respektere det energiforlig, vi har indgået. Det står ikke klart for mig, om Per Husted mener, at forliget skal respekteres eller ej. Forhandlingerne om et nyt forlig er for øvrigt gået i gang. Så muligheden for at støtte regeringens forsalg om frit brændselsvalg er til stede, hvis socialdemokraterne er klar. Til sidst et spørgsmål til Per Husted, der kritiserer, at regeringens energistrategi indeholder en begrænset afgift på bl.a. biomasse. Det foreslår vi for at lukke et hul, der vil opstå i statskassen i takt med, at vi bruger mindre kul, olie og gas og derfor mister nogle afgifter. Der er altså ikke tale om at opkræve flere penge. Det handler udelukkende om at lukke hullet. Og selv med afgiften indført vil det stadig være en klar fordel at anvende biomasse. Skal jeg forstå kritikken således, at Socialdemokraterne er imod denne afgift? Måske Per Husted så vil være rar at svare på, hvordan hans parti så forestiller sig, at hullet i statskassen skal lukkes. Måske vi skal arbejde 12 minutter mere om dagen, eller 14 eller 15 minutter i stedet?