Lokalpolitik

Venstre og kommunerne

Det hører med til spillet, at amter og kommuner på deres årsmøder - der holdes ved denne tid - trækker fronterne hårdt op over for dén regering, de kort tid senere skal forhandle med om de økonomiske rammer for det kommende år. Sådan er det altid. Også når de kommunale topfolk og regeringen (som nu) har samme farve. Alligevel var det bemærkelsesværdigt, hvor barskt formanden for Kommunernes Landsforening - der er Venstre-mand - forleden på KL's delegeretmøde i Odense udtrykte sig om VK-regeringen. Landets kommuner er ifølge formanden, Ejgil W. Rasmussen, "smækfornærmede" over, hvad de opfatter som aftalebrud fra regeringen. Lovede reformer af de kommunale udligningsordninger er udskudt, samtidig med at staten giver garantier om dette og hint, som man derefter lokalt haver at indfri over for borgerne. Fra talerstolen tog KL-formanden ordet "løftebrud" i sin mund, da han skulle beskrive regeringens handlemåde over for kommunerne. Statsminister Anders Fogh Rasmussen sætter - hvad han bestemt ikke skal bebrejdes - en ære i ikke at love befolkningen mere, end han kan holde. Netop derfor må det have ramt ham ekstra hårdt fra gæstebordet at høre en fremtrædende partifælle beskylde ham og hans regering for løftebrud. Og statsministeren reagerede da angiveligt også på kritikken ved på det efterfølgende interne møde for Venstres deltagere at tale dunder til sine egne i en sådan grad, at de stort set alle holdt sig ude af debatten om formandens beretning på delegeretmødets andendag. Det siger sig selv, at et skattestop kun giver mening, hvis kommuner og amter, der forvalter en betydelig del af samfundslagkagen, inddrages. Men det bør vække eftertanke hos partiformanden i et parti, der så stærkt går ind for at styre tingene decentralt og tæt på borgerne, at dé, der i samme parti er valgt til at løse denne opgave, nu tydeligt siger fra. Man skal ikke gå ind i lokalpolitik, hvis man ikke er parat til at træffe upopulære beslutninger. Det er imidlertid forståeligt - men også dybt bekymrende - hvis lysten til at påtage sig et medansvar bevæger sig nedad i disse år.