Børnepasning

Venstre opfordrer til privat dagpleje

- Sulsted-borgerne kan tage sagen i egen hånd, mener Venstres socialudvalgsmedlem, Niels Tvilling Larsen

SULSTED:I Sulsted er både forældre og dele af dagplejens forældrebestyrelse frustrerede over, at Aalborgs socialrådmand Birgit Ekstrøm (S) har afvist akut at oprette kommunale dagplejepladser i byen. På den ene side står forældrene, som mener, at Sulsted sakker langt bagud i udbuddet af kommunale pladser og på den anden side rådmanden, som ikke mener, at behovet er der. Venstres socialudvalgsmedlem Niels Tvilling Larsen bakker nu socialrådmanden op og går endda skridtet videre: - Der er mulighed for at oprette private dagplejepladser og mit råd vil være, at forældrene går sammen om at finde en privat dagplejer, siger Niels Tvilling Larsen. - Vi kan ikke i kommunen tilbyde pladser indenfor så små områder. Der må større distrikter til, ellers ville vi få alt for mange dagplejepladser, og det vil blive dyrt også for forældrene, mener han. Venstre er tilhænger af, at der kommer mere konkurrence på området, og at forældre selv har muligheden for at gå sammen om at finde en ny privat dagplejer, hvis der ikke er nok i området. Niels Tvilling Larsen er enig i, at det er kommunes opgave at sørge for nok pladser, men er forældre utilfredse med det kommunale system, synes han, at de skal have alle muligheder for at oprette en privat ligesom det skete, da man lukkede de kommunale skoler. - Da gik forældre sammen og oprettede privatskoler, og det er helt fint, siger han. Han peger på, at fra 1. januar bliver søskenderabatten også indført i privat dagplejeregi. - Og så har den private dagpleje muligheder, som den kommunale ikke har i kraft af, at vi ikke må konkurrere med private virksomheder. De kan måske tilbyde tøjvask, som en anden tager sig af eller andre serviceydelser. Det skal jeg ikke gøre mig klog på, men muligheden er der, siger han. Ønsker mere konkurrence Venstre er ikke blot tilhængere af øget konkurrence på området. De så gerne, at de kommunale dagplejere blev samlet i stordagplejeordninger med to-tre dagplejere i hver gruppe, så de kan støtte hinanden og afløse ved sygdom, ferie og andet. Kommunen skulle så finde et egnede lokaler, der kan indrettes hjemligt med stue og køkken og diverse rum. - Det vil give en yderligere fleksibilitet med hensyn til åbningstiden. Børnene vil blive mere trygge med få kendte voksne, og det viser undersøgelser jo også, at på det sociale område er kontakten med én voksen vigtig, siger han. Aalborg Kommune har tidligere haft tre stordagplejer lig det Venstre vil foreslå. - Men pædagogernes fagforening BUPL fik det standset. De mener, at der skulle være pædagogisk personale ansat, og det er meget bureaukratisk, siger han. Han mener, at forældre i dag har brug for fleksibilitet i pasningen. - Mange arbejder på flex-tid, og det viser sig, at når de gør det, er de mere sammen med deres børn. Forskellen på den private og den kommunale dagpleje er blandt andet, at der i den private ikke er pædagogisk kontrol. - Men vi godkender hver privat dagplejeordning, og vi har også kontrol af dagplejen med hensyn til indretning og sikkerhedsforanstaltninger. Den pædagogiske kontrol må forældrene selv tage ansvar for i privat regi, forklarer Niels Tvilling Larsen.