Aalborg

Venstre på slingrekurs

JOSEFSEN:Man kan godt forstå, at Venstre er gået bort fra sloganet "Venstre ved du hvor du har", for det har vist sig utrolig svært for mange venstrefolk at leve op til løftet. Vi så det i forhold til efterlønnen, og senest har vi set det i forhold til regionerne. 5.2. skrev Venstres sundhedsordfører Birgitte Josefsen i NORDJYSKE, "at hun var rygende uenige med De Konservative" i forhold til deres forslag om at nedlægge regionerne. Og senere tilføjer hun: "Skiftes der uafbrudt kaptajn og kurs, så er der ikke styr på sejlretningen, og vi får, for at vende tilbage til den virkelige verden, ikke gennemført den modernisering, vi ønsker. " Men ca. seks måneder senere, (23.8.), kan vi i samme avis læse, at Birgitte Josefsen nu mener, at regionerne skal nedlægges "for at sikre en mere effektiv drift af sundhedssektoren". Og senere tilføjer hun, at man for at undgå centralisering vil foreslå, at den nye sygehusadministration skal ligge i Aalborg af hensyn til "yderdanmark". Mon Venstrefolkene i og især vest for Viborg, hvor den nuværende regionsgård i Region Midt ligger, vil være enig i den løsning? Men det stopper ikke her. I februar mente Birgitte Josefsen, at det ville være helt umuligt at få "11 borgmestre i Nordjylland til at blive enige om placeringen af et sygehus eller en generel omstrukturering af sundhedsvæsenet". Men i august skriver hun, at flere sundhedsopgaver skal flyttes ud til kommunerne. Så Birgitte Josefsen ved man da slet ikke, hvor man har!