Venstre-profil maner til omtanke

Byrådsmedlem Ib Munk (V) frygter for fremtiden for de små bysamfund

HALS:For de små skoler i for eksempel Ulsted og Hou vil det kun være et spørgsmål om tid, før de lukker, hvis Hals Kommune bliver del af en ny kommunalreform i Danmark. Det spår én af Venstres medlemmer af Hals Byråd, Ulsteds Ib Munk. - Hals Kommunes decentrale skolestruktur er at betragte som et virkeligt aktiv, men det vil med en kommunalreform være slut for de små skoler, siger han. - Hvis vi går sammen med Aalborg, vil der kun gå ganske få år, inden skoler som dem i Ulsted og Hou lukker, og selv om jeg frygter denne udvikling mindre, hvis vi gik sammen med Dronninglund, så tror jeg, at det samme vil ske på sigt, tilføjer Ib Munk, der i det hele taget har svært ved at se, hvorfor det nu også skulle være så god en idé at gøre de kommunale enheder større. - Jeg tror ikke rigtigt på, at der vil blive tale om nogle stordriftsfordele, og der er da nu også forskere, der stiller sig tvivlende over for, om der ved en refom vil være nogle besparelser at hente på kerneområderne, bemærker han og fortsætter: - Ser man samtidig på udgiften i forbindelse med sammenlægningen af kommunerne på Bornholm, så blev den på 100 mio. kr. Prøv at tænke på, hvad det kan blive til på landsplan, og der er i mine øjne kun én måde at hente det hjem på, og det er ved hjælp af besparelser. Mens Ib Munk derfor ikke kan se, at en kommunalreform vil give nogen økonomisk gevinst - og dermed bedre borgerservice - så er han mere lun på tanken om at se på den nuværende opgavefordeling for på dén måde at få skabt et mere gennemskueligt billede af den samlede fordeling af offentlige opgaver. I den forbindelse peger han tillige på, at det med et snuptag vil være muligt at fratage kommunerne én af de opgaver, som de i øjeblikket har svært ved at magte. Det drejer sig om arbejdsmarkedsområdet, hvor LO og DA vil have en statsstyret model med regionale arbejdsmarkedscentre. - Det er jeg tilhænger af, og når arbejdsmarkedets parter siger, at det er det, de vil have, så skal vi lytte, siger Ib Munk, der tilføjer: - Hvis vi for eksempel går sammen med Dronninglund, vil vi fortsat ikke kunne magte opgaven, for vi vil stadig ikke have et kraftcenter - og dermed potentialet til at tilbyde de arbejdspladser, der er behov for. - Flytter man derfor arbejdsmarkedsområdet over i statsligt regi, vil kommunerne blive lettet for en meget tung opgavebyrde. Og så kunne man jo spørge sig selv, om det virkelig er nødvendigt at få større enheder, fortsætter: - Sagen er jo dén, at vi i Hals Kommune gør det godt, når det gælder børnepasningen, skolerne og plejen af de ældre. Vores skolevæsen er godt nok dyrere, end det for eksempel er tilfældet i Aalborg, men det er fordi, at vi har valgt det sådan. Og går vi sammen med Aalborg, ryger vores indflydelse og det nærdemokrati, som vi er så glade for i Hals Kommune, bemærker Ib Munk videre - inden han slutteligt tilføjer: - Det er lige som om, at toget er ved at køre af sporet, og jeg synes, at man nu skal overveje endnu engang, om det her nu virkelig er det rigtige at gøre. Vi kan jo komme langt ved bare at lade kommunerne samarbejde.