Venstre rejser kritik over førstebehandling

To sager taget af bordet på byrådsmøde i Aalestrup til venstres store undren

AALESTRUP:Medlemmerne af Venstres byrådsgruppe stiller sig både kritiske og uforstående overfor den måde, hvorpå debatten om henholdsvis lukning af Hvam Skole samt pasningsstrukturen i Gedsted blev taget af bordet på torsdagens byrådsmøde. - Det er første gang i min 16-årige karriere som byrådsmedlem, at jeg oplever sådan en førstebehandling af budgettet, konstaterer gruppeformand Per Bisgaard. - Det er rystende, at borgmesteren på den måde lukker debatten på et tidspunkt, hvor hun blot burde fremlægge indstillingen fra økonomiudvalget, sagde gruppeformand Per Bisgaard. - Vi er ikke uenige i beslutningen om, hverken Hvam Skole eller institutionerne i Gedsted, men en sådan 180 graders drejning i løbet af få dage fra borgmesteren og flertallet bag hende er uforståelig. Endvidere savner vi svar på, hvem der har konstateret det påståede flertal for ikke at nedlægge Hvam Skole, og vi beklager, at man afliver en konstruktiv debat, før den er færdig, siger Per Bisgaard. - Denne kovending tyder på, at der er lagt en bestemt strategi, siden nogen har skiftet mening i løbet af et par dage. Der kommes i stedet med bortforklaringer, og det gør det vanskeligt at have tillid til, at vi kan få et godt samarbejde i byrådet fremover, fortsætter Per Bisgaard. Trist aften Irene Madsen mente, at Rigmor Sandborg forsøgte at løbe fra sit ansvar. - Det er en meget trist aften, konstaterede Irene Madsen. Borgmesteren afviste, at hun var fremkommet med konklusioner. - Jeg lægger ikke ansvaret fra mig, men kommer blot med nogle betragtninger om, at det ikke ser ud til, at disse spareforslag kan gennemføres, sagde Rigmor Sandborg. Også Per Aagaard, Aalestrup Fællesliste, udtrykte skepsis overfor proceduren. - Det lyder som om, at vi her i byrådet er blevet både handlingslammede og slappe i knæene, siden vi ikke tør fuldføre denne debat, mente Per Aagaard. Ved et ekstraordinært byrådsmøde på Aalestrup Skole 21. august udtrykte kun tre byrådsmedlemmer en markant modstand mod en lukning af Hvam Skole. Det var Anders Jensen (UP), Bent Sloth (UP) og Erik Nielsen (V). Syv stemte for, mens fire fra Venstres byrådsgruppe stemte hverken eller. - Vi stemte hverken for eller imod, fordi vi ønskede at se, om der var et reelt behov for en høring, ikke fordi vi ikke havde nogen mening, påpeger Per Bisgaard og tilføjer: - Men allerede på budgetseminaret i Hanstholm i slutningen af maj var det besluttet, at der skulle lukkes en skole og derved spares 2,3 mio. kroner. Nogen er tydeligvis blevet sat under pres, og det er beklageligt for den demokratiske proces, siger han.