Lokalpolitik

Venstre sætter navn på de sidste byrådskandidater fra Aars

AARS:Venstre i Aars Kommune sætter tirsdag og onsdag de sidste navne på sin kandidatliste til kommunalvalget i november. Det sker på fire opstillingsmøder i Aars, Blære, Vestrup og Hornum. Det er på forhånd givet at Venstrevælgerforeningerne i den nuværende Aars Kommune får 10 af de 31 pladser på den fælles Venstreliste til valget til byrådet i Vesthimmerland Kommune. Det ligger også fast, at Jan Dyregaard bliver placeret som nr. to på listen. Samtidig har Venstres kommuneforening i Aars besluttet, at give de tre venstrefolk fra det nuværende byråd, der genopstiller, en fortrinsstilling på listen. De øvrige er Henriette Quist og Sander Mogensen. - De øvrige navne bliver sat på efter de fire opstillingsmøder, oplyser Bruno Wirenfeldt, der er formand for vælgerforeningen i Aars.