Skolelukninger

- Venstre sætter skoler på skrump

SKOLER: Venstre er hurtigere til at trække arbejdstøjet af igen, end de er til at trække det på, for ikke meget af det, de foretager sig på den lokalpolitiske scene med borgmester Jens Østergaard Madsen og Jack Jensen i spidsen, bærer præg af seriøst arbejde. Måske er det omtalte arbejdstøj af samme karakter som tøjet i "Kejserens Nye Klæder". Når de så kommer med deres fremtidsvisioner, får vi kuldegysninger herude på landet, hvor jeg bor, for så ved vi, at de tænker på Købstadens vel. Det gjorde de også, da de fremlagde de berømte"fremtidsscenarier" for de små skoler her i foråret, det skulle jo se ud som om man på den mest demokratiske og åbne måde ville fremtidssikre den skolestruktur, man havde lovet vælgerne. Men den skjulte dagsorden var jo, at skolerne skulle lukkes, så pengene til renovering i første omgang kunne bruges i købstaden, hvor de to herrer har deres magtbase. For at fremmane en skoleluknings-service-stemning, trak Jack Jensen i noget af det rigtig beskidte arbejdstøj og begyndte at mane. Han manede et drastisk fald i elevtallet på de små skoler ud af den blå luft,han manede en kæmpebyrde frem for de stakkels skatteydere i Nibe og Farstrup. Han manede til splid og misundelse mellem kommunens lokalsamfund, og forsøgte at mane et dårligt omdømme op omkring Bislev skole. Da maningen mislykkedes og flere Venstrefolk med Chresten Christensen i spidsen sammen med Socialdemokraterne og SF ville bevare skolerne på trods af maninger, scenarier, blålys og humbug, vendte borgmesteren på en tallerken, og ville på stedet tildele de små skoler to mill. hver inden for det nuværende budgetforlig. Nu skulle ledelsen til gengæld fratages de små skoler. De skulle, som det hedder så smukt, have fælles ledelse med de store skoler to og to og have fælles skoledistrikt, - hvor romantisk. Der spares jo ikke penge, og det giver i øvrigt ikke nogen mening ledelsesmæssigt , at det så bliver meget lettere for de to høvdinge på snu vis at få nedlagt skolerne ved salami-metoden i sidste ende. Man flytter nogle elever det ene år og en klasse det andet år til den store skole, og vips har man - selvfølgelig uden at man kunne gøre for det - fået landsbyskolen til at skrumpe ind, så kun bygningerne er tilbage. Forkortet af red.