Lokalpolitik

Venstre siger nej til sommerblomster fra materielgården

Politisk uenighed om ny hal med drivhus på materielgården

HJØRRING: Skal de ansatte på kommunens materielgård på Grønnevold selv fremelske de sommerblomster, som pryder byen i sommermånederne? Eller skal blomsterne købes i fri handel hos private leverandører? Venstres medlemmer i både teknisk udvalg og økonomiudvalget har taget forbehold for en ny hal på materielgården, fordi materielgården lægger op til, at en del af hallen skal indrettes som drivhus til at producere sommerblomster. Venstres gruppe i byrådet - med undtagelse af Ove Jacobsen - mener, at kommunen bør købe blomsterne ude i byen og ikke konkurrere med private gartnerier ved at fremelske blomsterne selv. Diskussionen opstod i udvalget for teknik og miljø, fordi materielgården har brug for en ny hal til maskiner, der skal i ly for vejret og som skal under lås og slå af hensyn til forsikringen. Maskinerne kræver 2000 kvm plads, men hvis man udvider hallen med 300 kvm i den ene ende og lader en del af tagpladerne være gennemskinnelige, får man sit eget drivhus. Udvalgsformand Ole Ørnbøl (S) ser ikke noget problem i at kommunens faglærte gartnere og gartnerelever producerer blomster til kommunens eget forbrug. - Gartnerne mener, at de kan gøre det ligeså billigt, som producenter udenfor "huset". Samtidig giver vi vore gartnerelever ekstra udfordringer. Når Hjørring Kommune tager elever ind, er vi forpligtet til at give dem en alsidig uddannelse, siger Ole Ørnbøl. På grund af uenigheden skal forvaltningen nu fremlægge nøjagtige beregninger over, hvad blomsterne kommer til at koste at producere, hvis kommunens materielgård går ind i blomsterbranchen. Medlem af udvalget for teknik og miljø, Svenninig Christensen (V), mener, at der er tale om en aktivitetsudvidelse, som bliver for stort et arbejde for materielgårdens gartnere. - Hvis gartnerne på materielgården har tid til at dyrke blomster, så har de måske for god tid, eller også slækker de på arbejdet i byens parker, når de skal til at producere blomster, siger Svenning Christensen. Han peger desuden på, at den foreslåede drivhusdel af den nye maskinhal, rent gartnerfagligt bliver for dårlig en løsning. Men brokker du dig ikke bare, fordi du selv er gartner og dermed frygter konkurrence? - Nej. Det er jeg helt ligeglad med. Jeg leverer ikke blomster, siger Svenning Christensen med et grin. Ole Ørnbøl forstår ikke Venstrefolkenes indvendinger. - De private leverandører i kommunen kan jo ikke konkurrere. Sidste år købte vi blomsterne i Frederikshavn, fordi de var billigst dér. Ønsker Venstrefolkene, at vi skal sende pengene ud af kommunen, spørger Ole Ørnbøl. - Jeg ville i øvrigt ønske, at Svenning Christensen vil sætte en ny plade på. Vi hører det samme fra ham, hver gang materielgården foreslår noget nyt. Hvis materielgårdens ledelse mener, at man kan prioritere arbejdet på en ny måde, som både giver bedre uddannelse af elever og friske blomster til byens forskønnelse om sommeren, så mener jeg ikke, at vi politikere skal blande os. Da slet ikke, når ideen ligger inden for det aftalte budget. Der er sat 1.750.000 kr. af på budgettet til en ny hal på materielgården. Billigste løsning er en ny stålhal med saddeltag. Kommunen vil indhente tilbud på en sådan hal, men det bliver altså en byrådsbeslutning om den nye hal skal være med eller uden drivhus. Maskinerne, som hallen fortrinsvis skal bygges til, stod tidligere i en hal på Korngrunden i Christiansgade, men da Korngrunden blev solgt til boligbyggeri, måtte materielgården finde et nyt hjem til maskinerne. Siden 1. januar har kommunen lejet plads hos Stiholt Nord på Grønnevold.