Lokalpolitik

Venstre skal bruge en kandidat

Vedtægter tvinger Venstre til at finde borgmesterkandidat til byråd, der måske er nedlagt

AARS:Vel vidende at det formentlig er skønne spildte kræfter kommer Venstre i Aars Kommune allerede til november med sit bud på, hvem der skal sidde i borgmesterstolen på rådhuset i Aars efter næste valg. - Vi ved, at kommunesammenlægningen kommer. Alligevel er vi nødt til at gå ud fra, at Aars Kommune består som selvstændig kommune efter næste valg. Ellers bryder vi vores vedtægter, forklarer den nu tidligere formand for Venstres Samarbejdsudvalg, Ulrik Lund, der derfor, uanfægtet af udsigten til dobbeltarbejde, fremlagde venstres strategi frem mod kommunalvalget på partiets årsmøde. - Når tidspunktet for kommunesammenlægningen er på plads, må vi naturligvis sætte os sammen med Venstre i de øvrige kommuner og finde en fælles kandidat. Det er utænkeligt, at vi stiller med flere kandidater, pointerer Ulrik Lund som trak sig fra formandsposten onsdag aften. Han blev i stedet afløst af Henrik Andersen. - Efter seks år som formand og fire år som næstformand gælder det om at kende sin besøgelsetid. Det har været utroligt spændende, og det har kun været surt én gang. Det var da vi mistede borgmesterposten efter sidste valg. Samarbejdsudvalgets tidligere formand ser ideelt set en vesthimmerlandsk storkommune, der består af kommunerne i den nuværende Aars kreds. - Erfaringerne viser, at de kommuner, der har mest at byde på, er dem, der er lidt større end gennemsnittet. Ser man den ideelle størrelse på 40.000 indbyggere tror jeg, at vi står os bedst med en kommune på 50.000 indbyggere, siger Ulrik Lund. Samtidig - pointerer han - er det vigtigt at en ny vesthimmerlandsk storkommune har adgang til motorvejen. - Der vil altid være noget industri, der lægger sig op ad motorvejen, påpeger han. Kommunesammenlægningen vil også tvinge de små vælgerforeninger til at slå sig sammen, vurderer Ulrik Lund. - I Aarskredsen har vi i øjeblikket 34 Venstrevælgerforeninger. Rent fysisk er det umuligt at forestille sig et samarbejdsudvalg, hvor alle vælgerforeningerne har en plads, påpeger han. Helt væk skal de ikke. - De lokale vælgerforeningers evne til at tegne medlemmer er en meget væsentlig grund til, at Venstre har så mange medlemmer, påpeger Ulrik Lund.