Tyverier

Venstre stjæler lejernes penge

Via liggestolen bliver du rig.

Den samlede friværdi i landets boliger stiger med 800 mio. kroner om dagen og er nu på 1.600 mia. kroner, men det er ikke alle danskere, der har jord i hovedet og spiser mursten. Vi har 520.000 almene boliger, der ikke har glæde af de lave renter og mulighed for at låne i friværdien i deres bolig, men hvor der er et stort behov for renovering, hvis lejlighederne skal bringes op på en moderne standard. Cirka hver fjerde mangler enten bad, toilet eller centralvarme og meget af det er betonbyggeri fra 60’erne og 70’erne, hvor der blev bygget hurtigt og billigt. Der er i dag råd, svamp, fugtproblemer, dårligt indeklima og elendige små køkkener og badeværelser. Landsbyggefonden ønsker at gøre den almene boligsektor mere attraktiv for de ressourcestærke ved hjælp af boligforbedringer og nedsat husleje, men det blokeres af VK-regeringen, der på trods af et overskud på 80 mia. kroner stjæler af fondens penge. I finanslovforslaget for 2007 vil VK-regeringen tage 3,1 mia. kroner fra fonden over fire år og staten har i de senere år hentet næsten 8 mia. kroner i Landsbyggefonden. Lad os kalde en spade for en spade, Venstre stjæler lejernes egne penge og bruger dem til en almindelig statslig velfærdsopgave, som at bygge nye boliger. Nu ved jeg ikke om det er sjovt at være en spade, hvis man har jord i hovedet, men det er politisk tyveri ved højlys dag og den nødvendige renovering kan kun ske ved at forhøje huslejen og lejerne kommer altså til at betale to gange. Det er jo ikke de rigeste, der bor i de almene boliger og mange vil ikke kunne klare de forventede huslejestigninger. I de sidste fire år er lejere, der sættes på gaden steget med 43 pct. Det er simpelt tyveri af ”lejernes friværdi” og det øger uligheden i Danmark. Folk i arbejde bor især i ejer- og andelsboliger, mens indvandrere og danskere på langvarig overførselsindkomst er koncentreret i de almene boliger. 36 pct. af de almene boligområder har en så skæv beboersammensætning, at de truer med at udvikle sig til regulære ghettoer (kilde Ugebrevet A4). De ressourcestærke flygter fra det almene boligbyggeri og efterlader boligområderne som sociale ghettoer. Det er omvendt Robin Hood, at høre Finansminister Thor Petersen (V) sige: ”lejerne må være solidariske”. Skal de dårligst stillede borgere nu være solidariske med staten og de rigeste? Vi lever i et fedt land, men ønsker danskerne VK-regeringens store forbrugsædegilde med flere fladskærme, samtalekøkkener, familiebadeværelser og Louis Vuittontasker? For nogle er forbrugsvægten helt oppe i det røde felt. En analyse fra Arbejderbevægelsens erhvervsråd (AE) viser, at den gennemsnitlige formue for boligejere er steget med 136.000 kroner i perioden 1993-2003, men for lejerne er den kun steget med 10.000 kroner. Uligheden er endnu større i dag, hvor halvdelen af både skattelettelser og formuestigninger er tilfaldet samfundets 10 pct. rigeste. Med god dansk muldjord i hovedet gror det sociale ansvar, men det er hul i hovedet at den ansvarlige for det almene boligområde, Socialminister Eva Kjer Hansen (V), er stik-i-rend-pige for finansministeren Thor Petersens tåbelige ideer om at købe hele verden med bl.a. lejernes egne penge i Landsbyggefonden. Det eneste der gror i forurenet jord er, at øget social ulighed giver mere dynamik i samfundet.