Skolevæsen

Venstre trækker vod

Nettet, som Venstre trækker bag sin fiskerkutter, er ved at blive for tungt, maskinkraften er meget nedsat på grund af, at flere cylindre er sat ud.

frank østergaard.

frank østergaard.

Efter min mening er første cylinder faldet ud ved, at Jammerbugt skolevæsen igen har måttet stå for skud i forhold til besparelser. Denne gang med en besparelse, som slet ingen steder hører hjemme. Der er lagt op til en besparelse på 8 mio. kr. på skolevæsnet, hvoraf de 4 mio. alene skal ske på specialområdet (2010 tal). Specialområdet er præcis et område, der efter min mening burde styrkes. Bl.a. set i lyset af den undersøgelse, der blev offentliggjort i NORDJYSKE tidligere, og som konkluderer, at hvert 7. barn behøver en eller anden form for specialundervisning. Besparelserne på dette område er helt horrible i forhold til, at området allerede er presset meget. Det er blevet besluttet, at skolerne i Jammerbugt Kommune, der har en specialklasse række, skal afholde alt, der bliver visiteret fra PPR i resten af 2009, af eget budget. Det betyder, at skoler med specialklasse rækker belastes yderligere. Er det rimeligt? En anden cylinder er forebyggelse i forehold til de unge. ”Det er dyrt at være fattig”, siges det, og det er ganske vist. ”Det er meget dyrt at være fattig”. Jammerbugt Kommune er så fattig, at den intet kan gøre for de unge, som er kommet på afveje. Budgettet i Jammerbugt Kommune til forebyggelse af unge med problemer er ikke ret stort. Ved sidste budgetforhandlinger var det ca. 350.000 kr. (2008), men der var en parentes bag ved, hvori der stod (ADM). Syv års erfaring som Natteravn i Blokhus siger mig, at en indsats gør en forskel. Men det kan ikke passe, at frivillige organisationer er de eneste, der kan yde en indsats for at hjælpe de unge. Arbejdet med de unge er ufattelig vigtigt. Området er, som jeg ser det, meget farligt at nedprioritere. Det skal efter min mening gøres meget bedre. At mangle bare en cylindere er vitalt for enhver motor. Derfor undrer det mig ikke, at Venstre roser sig selv ved at proklamere, at det er et økonomisk ansvarligt parti. De forstår jo ikke hele motorens princip. Et forslag fra min side vil være ”genindfør motorlære”. I fiskenettet har Venstre efterhånden fået bl.a. børnehavebørn, LBO-børn, SFO-børn, specialundervisnings ørn, og det fortsætter -hver dag bliver nettet tungere og tungere og motoren svagere og svagere. Så - Ohøj Skipper - hvis vi skal have vendt skuden, skal der prioriteres anderledes. Nettet skal tømmes, og der skal mere motorkraft til. Af Frank Østergaard, Skolesvinget 24, Kaas, kandidat til byrådet i Jammerbugt Kommune (S)