Lokalpolitik

Venstre-vælgere om struktur og tunnel

BIRKELSE:På Birkelse Venstrevælgerforenings generalforsamling blev Anders Hvilsom valgt som ny formand. Den afgående formand, Kenneth Holmager, sekretær Karin Sørensen og folketingsmedlem Inge-Lene Ebdrup (V) havde alle meldt afbud grundet sygdom. Byrådsmedlem Annemie Pedersen åbnede en debat om indholdet i den omdelte formandsberetning om bl.a. den forventede strukturændring. Med kommunens største befolkningstilbagegang, gav Kenneth Holmager i sin beretning udtryk for, at der skal meget til for at få Birkelse til at blomstre. Men det vil måske bedres ved en kommunesammenlægning. Annemie Pedersen oplyste, der holdes et borgermøde om en evt. ny struktur, så byrådet kan komme med sit høringssvar senest 7. april. Under eventuelt spurgte Louis K. Larsen, hvor lang tid der skal gå, og om der skal ske ulykker, inden kommunen får sig taget sammen til at få forholdene ved cykeltunnelen i byens sydvestlige ende bragt i orden. Han har set biler med stor hastighed fare gennem tunnelen. Foreningens 23 medlemmer skal fremover betale 200 kr. for enkeltpersoner i kontingent, mod tidligere 175 kr. For par vil det koste 350 mod før 300 kr. Jørgen Jensen og Jens Johansen modtog genvalg til bestyrelsen. Louis K. Larsen og Annemie Bang Pedersen blev suppleanter.