Venstre vasker hænder

ARBEJDSMARKEDSCENTER:Venstre vasker hænder. Der har aldrig været en proces/dialog om arbejdsmarkedscenter og uddannelsescenter Om Birgitte Josefsen har udøver magt og bruger trusler skal jeg lade være op til hver enkeltes egne bedømmelse. Men sagen er, at i forhandlingerne omkring uddannelsescentret, har Birgitte Josefsen sagt, at hvis ikke AOF Daghøjskole retter sig efter det oplæg som socialudvalget har lavet, så vil man ikke samarbejde med daghøjskolen, for så laver kommunen sit egne uddannelsescenter. Omskrevet, så betyder det at AOF Daghøjskole, som er afhængig af tilskud fra kommunen (ligesom det nye center), vil blive nødt til at dreje nøjlen om. Trusler eller ej. Jeg kan ikke se andet end at bestyrelsen for dghøjskolen har haft en kniv for struben. Det er ikke sikkert Birgitte Josefsen helt har forstået det, men det er ikke en helt tilfredsstillende måde at samarbejde på og heller ikke en god måde at skabe dialog om centrets fremtid. Det har jo ikke været således at AOF Daghøjskole ikke har ønsket et samarbejde om at indgå i uddannelsescentret, men mere et spørgsmål om hvordan man overdrager, en virksomhed som Daghøjskolen jo er, til kommunen på en fair måde. I forhold til arbejdsmarkedscentret, har der aldrig været en proces eller dialog om hvordan centret skulle arbejde og hvordan strukturen skulle tilpasses virkeligheden. Der har været lavet et oplæg fra socialudvalget omkring centret. Dette oplæg optrådte først gang for omverdenen i NORDJYSKE på Brønderslevslev-siden i efteråret 2002. Heri indgik blandt andet, at centret skulle have en bestyrelse hvor arbejdsmarkeds parter skulle sidde med. Dette oplæg har aldrig været forelagt LO og DA, hverken før offentliggørelsen i avisen eller senere. Der har aldrig været afholdt et officielt møde, hvor kommunen har indbudt parterne til drøftelse af, hvordan en sådan bestyrelse skulle fungere, og om hvilke kompetencer den skulle have. Birgitte Josefsens visionære tanker om, at centret skal drives som en virksomhed med en bestyrelse lyder jo flot. Problemet er bare, at "virksomhedens" bestyrelse ikke har nogen kompetence i det oplæg som er lavet. Derfor har LO og DA også meldt fra, og alle kan vist i dag se, at LO og DA har valgt rigtig. Nu kan ansvaret for det skete heldigvis placeres hvor ansvaret er, nemlig hos socialudvalgsformanden. Processen som Birgitte Josefsen betegner som særdeles konstruktiv, har kun involveret byrådet og ikke de parter som man ønsker at samarbejde med. Igen er jeg bange for at Birgitte Josefsen ikke rigtig har forstået problemet. Birgitte Josefsen har taget det for givet at alle retter ind efter hendes ideologiske tanker (og regeringens) om et enstrenget system underlagt kommunen. Som repræsentant for LO i det sociale koordinationsudvalg, kan jeg kun gentage hvad jeg har sagt på møder, nemlig at LO er indstillet på at deltage i en dialog om hvordan centret skal fungere. Ikke fordi vi er tilhænger af et enstrengede system underlagt kommunen, men fordi vi er interesseret i, at tage ansvar for de personer som bliver sat udenfor arbejdsmarkedet. For at gøre det helt klart for Birgitte Josefsen, så gør det ikke med flotte ord og fine hensigter. Det afgørende må være måden man griber det an på. Jævnfør borgmester Jens Arne Hedegård og Birgitte Josefsens udtalelser til pressen henholdsvis 26. og 27. marts, hvor de begge vasker hænder i forhold til de udtalelser, som centrets leder har været ude med, så er jeg da bange for, at der er vidt forskellige syn på hvordan et arbejdsmarkedscenter skal arbejde. Som tidligere skrevet, så er der altså ikke meget perspektiv i straks aktivering, hvis det skal stå alene. Denne "dybe tallerken" er opfundet af alle kommuner, og den flytter ikke en brik, slet ikke i forhold til at kunne efterspørge og matche erhvervslivets efterspørgsel på arbejdskraft. Så der efterlyses stadig en politik som peger fremad og tager hensyn til den enkelte, en politik som giver den enkelte nye muligheder på arbejdsmarkedet. Kan ikke lade være med at tænke, at Venstres fokus mere er på, hvor man kan spare penge på området, ene alene for at kunne leve op til skattestoppet. Angående dine ønsker om at prioritere uddannelse højt. Så må jeg jo ryste på hovedet. Alle i Venstre, minister mv. og nu også dig snakker om uddannelse til de ledige. Men ingen har da mere end Venstre sørget for at nedprioritere uddannelsesområdet og endda sat hindringer for netop efteruddannelse for de ledige. Det kan kun betegnes som hult snak. Hvis jeg skal tage det alvorligt, så må det følges op med handling fra den regeringen som du repræsentere. Hvis borgmesteren og socialudvalgsformanden vil noget med Brønderslev uddannelses- og arbejdsmarkedscenter, så må de nu endelige langt om længe indse, at skal der arbejdes sammen om indholdet og strukturen. Parterne skal indkaldes til en seriøs drøftelse. Selv om det burde havde gjort for halvandet år siden, så bedre sent end aldrig.