Ungdomsuddannelser

Venstre ved ikke, hvad regnskab er

Hvem skal betale for S-gavebod spørger handelsskole-Venstre. Venstres bagdel er, at de aldrig har været klar over, hvad et regnskab er.

Ole Vagn Christensen

Ole Vagn Christensen

Et gratis måltid mad i daginstitutioner betragtes som en udgift i stedet for en investering, som sørger for rettidig omhu over for fremtiden. Hvis det var sket for seks år siden, havde fedmeproblemet ikke haft det omfang og de omkostninger, som det har i dag, og som er accelererende - og som derfor koster samfundet store udgifter på sundhedsudgiftsområdet. Ved at tænke i udgifterne som investeringer går udgifterne på lang sigt op med indtægterne. Men for at nå målet skal der investeres, og da Danmark i dag afdrager gælden hurtigere end forudsat på grund af stigende indtægter på olien, vil der intet være forgjort i at finde investeringen her. Den vil komme mangefold tilbage. Bedre behandlingsgaranti for kræftbehandling lægges op, som om det kun har udgifter i sig. Hvis Venstre tror, at det ikke koster at lade stå til her, som handelsskole-Venstre har gjort, så er det igen, fordi man stikker hovedet i busken og tror, at alt er i orden, bare man lader stå til. Handelsskole-Venstre har selv skabt problemerne med sine finanslove ved ikke at have vist rettidig omhu for at fremtidssikre danskernes velfærd. Der har været en kraftig målstyring af den offentlige økonomi, men når det drejer sig om at sikre beskæftigelse ved at styrke arbejdsstyrken, er resultatet nedslående. Der skulle i dag i henhold til Nyrups 2010-plan have været investeret i opkvalificeringen af 50.000 af de 500.000 på overførselsindkomst. I stedet er der sket det, at arbejdsstyrken er forringet med 10.000 personer. 60.000 personer a 150.000 kr. giver en udgift til det offentlige på 9.000.000.000. Tænk på alt det, vi kunne få af velfærd for disse unyttige penge, hvis Venstre havde levet op til 2010-planen. Så det, der forhindrer regeringen i at leve op til at skabe velfærdsforbedringer, er, at handelsskole-Venstre ingen initiativer tager til at udvise rettidig omhu. Årsagen hertil findes et sted i Ankers olieindtægter, som betyder, at økonomien er så god, at Venstre har kunnet smide små kødlunser ud til Dansk Folkeparti. Så Venstre i ro og mag har kunnet udsulte og nedslide den offentlige sektor, og samtidig har Venstre fået mulighed for at tilgodese sine liberalistiske venner ved at give dem ret til at stikke snablen ned i statskassen på ældre- som sygehusområdet. Så turde handelsskole-Venstre trække i arbejdstøjet, så er der penge til velfærdsforbedringer, der er målrettet til at forebygge fremtidens udfordringer. Men vi ved alle, at Venstre og Dansk Folkeparti hellere vil lege julemænd og med stramme budgetter gøre det umuligt at føre en anden politik end den, handelsskole-Venstre fører år for år på finansloven, og som direkte er destruktiv for det danske samfund med den konsekvens, at vi får fødevareskandale, kræftskandale, fedmeepidemi og manglende varme hænder. Så Helles udfordring på de fire områder er også Venstres udfordring. Hvis Venstre vil et holdbart samfund, skal der mindst leves op til den socialdemokratiske kræftplan af 1999. Vi skal have målrettet sunde fødevarer til førskolebørnene med et gratis måltid mad i daginstitutionerne, vi skal have tilført ældreområdet flere varme hænder samt det private erhvervsliv mere robusthed ved at gøre arbejdsstyrken 60.000 større, end den er i dag. Det har borgerne i Danmark ret til at forlange af det danske velfærdssamfund.